WOZ als grondslag

Onderdeel van de gehandteerde methode is het gebruik van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 als grondslag voor de berekening. 

Onafhankelijk en eenduidig

Er zijn meerdere redenen voor de keuze om de WOZ-waarde te gebruiken. Een belangrijke is dat de WOZ-waarde op onafhankelijke wijze wordt vastgesteld. De bepaling van de WOZ-waarde gebeurt door gemeenten op eensluidende manier, die bovendien getoetst wordt door een onafhankelijke toezichthoudende organisatie. Het besluit over een WOZ-waarde staat bovendien open voor bezwaar en beroep. Het voorkomt grote fluctuaties in de waardebepaling op basis methodiek en het is omgegeven met waarborgen voor de burger.

Snel en eenvoudig

Een andere reden is dat het eenvoudig en snel werkt. Er zijn via de gemeenten databases beschikbaar waaruit eenvoudig de WOZ-waarde kan worden opgehaald. Het voorkomt dat een compleet leger aan taxateurs zou moeten worden ingeschakeld voor alle individuele woningen. Dit laatste is bovendien onwenselijk, omdat het gebruikelijk is dat er tussen taxaties verschillen zijn tot wel tien procent van de waarde per woning.

In het algemeen betrouwbaar

De Adviescommissie waardedaling heeft ten behoeve van zijn advies ook laten onderzoeken hoe betrouwbaar de WOZ-waarde in het aardbevingsgebied daadwerkelijk is. Uit analyse bleek dat de WOZ-waarde in het algemeen betrouwbaar is. De WOZ is zeker niet structureel te laag vastgesteld. Er is wel enige spreiding ten opzichte van de verkoopprijs, maar die spreiding is zowel naar boven als naar beneden.

Vragen over de WOZ