WOZ als grondslag

Het IMG heeft op advies van de Adviescommissie waardedaling een methode vastgesteld waarmee op een redelijke en doelmatige wijze de waardedaling van niet-verkochte woningen kan worden vastgesteld. Onderdeel van die methode is het gebruik van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019 als grondslag voor de berekening. 

Onafhankelijk en eenduidig

Er zijn meerdere redenen voor de keuze om de WOZ-waarde te gebruiken. Een belangrijke is dat de WOZ-waarde op onafhankelijke wijze wordt vastgesteld. De bepaling van de WOZ-waarde gebeurt door gemeenten op eensluidende manier, die bovendien getoetst wordt door een onafhankelijke toezichthoudende organisatie. Het besluit over een WOZ-waarde staat bovendien open voor bezwaar en beroep. Het voorkomt grote fluctuaties in de waardebepaling op basis methodiek en het is omgegeven met waarborgen voor de burger.

Snel en eenvoudig

Een andere reden is dat het eenvoudig en snel werkt. Er zijn via de gemeenten databases beschikbaar waaruit eenvoudig de WOZ-waarde kan worden opgehaald. Het voorkomt dat een compleet leger aan taxateurs zou moeten worden ingeschakeld voor alle individuele woningen. Dit laatste is bovendien onwenselijk, omdat het gebruikelijk is dat er tussen taxaties verschillen zijn tot wel tien procent van de waarde per woning.

In het algemeen betrouwbaar

De Adviescommissie waardedaling heeft ten behoeve van zijn advies ook laten onderzoeken hoe betrouwbaar de WOZ-waarde in het aardbevingsgebied daadwerkelijk is. Daarvoor is in totaal bij 12.000 woningen de WOZ-waarde in de periode van 1 januari 2017 tot 1 mei 2019 vergeleken met de daadwerkelijk gerealiseerde verkoopprijs. Uit deze analyse bleek dat de WOZ-waarde in het algemeen betrouwbaar is. De WOZ is zeker niet structureel te laag vastgesteld. Er is wel enige spreiding ten opzichte van de verkoopprijs, maar die spreiding is zowel naar boven als naar beneden.

Vragen over de WOZ

Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ loopt?

Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?