Als gevolg van een technische storing is ons telefonisch Serviceloket momenteel niet bereikbaar. Wilt u een acuut onveilige situatie (AOS) melden? Daarvoor kunt u het AOS-formulier op deze website gebruiken. We hopen dat het snel is opgelost.

 

Gebouwen waar wonen en werken is gecombineerd

U heeft een gebouw of perceel waar wonen en werken is gecombineerd. Zoals een winkel met een woning erboven of een agrarisch bedrijf. Dan kunt u mogelijk een vergoeding ontvangen voor het hele gebouw of perceel of alleen voor het woongedeelte.

Vergoeding waardedaling gebouwen waar wonen en werken is gecombineerd

Voordat u een aanvraag doet

Om de aanvraag voor het woongedeelte te kunnen afhandelen moeten we beoordelen hoe de verhouding is tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte. Dit doen wij aan de hand van WOZ-taxatierapporten of leveringsaktes.
Bij deze aanpak zijn er drie resultaten mogelijk:

  1. Volledige vergoeding waardedaling: over het hele object wordt vergoeding voor waardedaling toegekend.
  2. Gedeeltelijke vergoeding waardedaling: over het woongedeelte van het object wordt waardedaling toegekend.
  3. Geen waardedaling: er wordt geen vergoeding voor waardedaling toegekend vanuit de huidige regeling waardedaling voor woningen.

Hoe werkt het?

  • U doet een aanvraag voor uw woning, digitaal via Mijn Dossier. Log in met DigiD of eHerkenning.
  • U vult de aanvraag voor uzelf in. Als dat van toepassing is doen uw partner of een andere mede-eigenaar dat ook zelf.
  • Na ontvangst van uw aanvraag bekijken we of we voldoende informatie hebben om uw aanvraag in behandeling te nemen. Is dit niet het geval dan vragen we u per brief om extra informatie.
  • Wij laten het WOZ-taxatierapport van uw gebouw of perceel door een onafhankelijk taxateur beoordelen.  Zo weten we welke van de drie uitkomsten van toepassing is op uw gebouw.
  • Komt uw gebouw of perceel in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vergoeding, dan ontvangt u een beschikking met een toelichting.
  • Komt uw gebouw niet in aanmerking voor een vergoeding? Dan ontvangt u een afwijzing met een toelichting. U kunt mogelijk later een aanvraag doen voor de regeling waardedaling bedrijfspanden.
  • Wij proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen. Houd toch rekening met een termijn van vijftien maanden.

Vragen en antwoorden