Overige vormen van schade

Het IMG is bevoegd alle vormen van schade te vergoeden die is veroorzaakt door bodembeweging die een gevolg is van de gaswinning in het Groningenveld of de exploitatie van de gasopslag Norg. Voor de drie meest bekende vormen van schade zijn of worden specifieke procedures ontwikkeld:

  • fysieke schade aan gebouwen en werken en materiële gevolgschade;
  • waardedaling van woningen, en;
  • immateriële schade.

Geen regeling, toch vergoeding

Het is echter ook denkbaar dat u een andere vorm van schade heeft geleden als gevolg van bodembeweging. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een beschadiging van een (onroerende) zaak, anders dan een gebouw of werk; de waardedaling van een niet-woning of andere vermogensschade die los staat van eventuele fysieke schade.

Ervaring opdoen

Voor al deze soorten van schade geldt wel dat, omdat ze minder veelvoorkomend zijn en het IMG er pas vanaf 1 juli 2020 ervaring mee kan opdoen, er soms meer tijd nodig zal zijn om de aanvraag te beoordelen. Daarbij geldt ook dat het IMG een groot deel van haar capaciteit aan moet wenden om juist de meest voorkomende schades af te kunnen handelen.

Openbare infrastructuur en industrie

Het was al mogelijk voor overheden en instellingen met een openbaar karakter vergoeding voor fysieke schade aan bijvoorbeeld een gemeentehuis aan te vragen. Maar het IMG is ook bevoegd om de fysieke schade aan openbare infrastructuur te vergoeden. Zoals schade aan bruggen en wegen. De aanvraag is vergelijkbaar met die voor fysieke schade aan een pand of werk.

Kosten psycholoog

In onze toelichting op immateriële schade in Nederland wordt het ook al even genoemd: de kosten voor een psycholoog. Vanwege de aard van deze schade kan er snel verwarring ontstaan met de Smartengeldregeling. Een psycholoog helpt immers met een 'immaterieel' probleem: psychische klachten. Toch zijn dit schades die niet vergoed worden via de Smartengeldregeling, maar waarvoor los daarvan aanvraag van schadevergoeding mogelijk is. Of dat ook leidt tot vergoeding hangt onder meer af van de beoordeling of de schade is veroorzaakt door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg. 

Mocht u een aanvraag willen doen voor dergelijk schade, dan kunt u in het aanvraagformulier bijvoorbeeld 'nee' antwoorden bij vragen over fysieke schade aan gebouwen of werken. Bij het kopje 'Overige schade' kunt u uw schade beschrijven.

IMG niet bevoegd versterking te vergoeden

Het IMG is niet bevoegd om versterkingsmaatregelen te treffen. De uitvoering van het Versterkingsprogramma is de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De afhandeling van aanvragen om schadevergoeding en de uitvoering van de versterkingsoperaties worden door het IMG en de NCG zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd. Daartoe is nog door de TCMG met de NCG een samenwerkingsconvenant gesloten. Het IMG zet dat convenant voort.