Zienswijze op deskundige of adviesrapport

Als de Commissie u een deskundige heeft toegewezen om de schade op te nemen, of als u het adviesrapport van de deskundige heeft ontvangen, kunt u daarop reageren als u het er niet mee eens bent.
Als er gegronde redenen zijn, kan de Commissie een andere deskundige vragen om advies uit te brengen.

Zienswijze

Wij noemen dat een 'zienswijze'. U kunt uw zienswijze uiterlijk binnen twee weken geven met onderstaand formulier. Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u ons bellen (0800 4444 111) en verlengen wij de termijn.

U kunt ons met dit formulier trouwens ook laten weten dat u het eens bent met het adviesrapport dat u heeft ontvangen. Dan kan de Commissie de procedure zonder verder oponthoud vervolgen.

* = verplicht invullen

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.