Bijkomende kosten

Schade is al vervelend genoeg, en mogelijk heeft u ook nog bijkomende kosten gemaakt. Bijvoorbeeld als u tijdens de opname van de schade moest thuisblijven en niet kon werken. Of als uw huis na het herstel moet worden schoongemaakt. Voor deze kosten kunt u een vergoeding aanvragen.

Voor een snelle verwerking kunt u de vergoeding voor bijkomende kosten het best aanvragen in ‘Mijn schadedossier’. Mocht het daar niet lukken, dan kunt u hier een aanvraag doen zonder in te loggen.

Aanvragen in ‘Mijn schadedossier’

Als bewoner met DigiD

Als bedrijf met eHerkenning

 

Voorwaarden

Bijkomende kosten worden alleen vergoed:

  • als de Commissie uw aanvraag tot schadevergoeding (deels) heeft toegewezen
  • nadat de Commissie het besluit voor schadevergoeding heeft genomen
  • voor aanvragen voor schadevergoeding die zijn gedaan na 31 maart 2017, 12.00 uur

Al schadevergoeding ontvangen?

U kunt ook vergoeding van bijkomende kosten aanvragen als u al vergoeding voor mijnbouwschade heeft ontvangen. Of wanneer de deskundige al bij u thuis is geweest en u wacht op het adviesrapport. Heeft u de aanvraag dus nog niet gedaan, dan is het nog niet te laat.

Aanvullende voorwaarden advieskosten

Als u uit eigen beweging een juridisch adviseur of een schade-expert inschakelt, dan kunt u er niet zonder meer vanuit gaan dat u de kosten hiervan vergoed krijgt. Hier zijn diverse aanvullende voorwaarden aan verbonden. Leest u deze voorwaarden goed door.

Geen bonnetjes meesturen

U hoeft in de meeste gevallen geen rekeningen en bonnetjes van de bijkomende kosten mee te sturen met deze aanvraag. Wel moet u ze tot 6 maanden na toekenning bewaren. Wij kunnen uw opgave controleren op basis van een steekproef.

 

Vragen of hulp

We kunnen ons voorstellen dat het aanvragen van bijkomende kosten en het begrijpen van alle voorwaarden ingewikkeld blijft. Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, belt u ons dan gerust via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen om u te helpen.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.