Bijkomende kosten

Schade is al vervelend genoeg, en mogelijk heeft u ook nog bijkomende kosten gemaakt. Bijvoorbeeld als u kosten maakt voor de opslag van uw inboedel tijdens het herstel. Voor deze kosten kunt u een vergoeding aanvragen.
Zie ook het overzicht met alle vergoedingen.

Aanvragen in ‘Mijn schadedossier’

Voor een snelle verwerking kunt u de vergoeding voor bijkomende kosten het best aanvragen in ‘Mijn schadedossier’. Mocht het daar niet lukken, dan kunt u hier een aanvraag doen zonder in te loggen.

Naar ‘Mijn schadedossier’:

Als bewoner met DigiD

Als bedrijf met eHerkenning

Voorwaarden

Bijkomende kosten worden alleen vergoed:

  • De Commissie u een vergoeding heeft toegekend voor mijnbouwschade.
  • De Commissie een besluit heeft genomen op uw aanvraag tot schadevergoeding.

Al schadevergoeding ontvangen?

U kunt ook vergoeding van bijkomende kosten aanvragen als u al vergoeding voor mijnbouwschade heeft ontvangen. Of wanneer de deskundige al bij u thuis is geweest en u wacht op het adviesrapport. Heeft u de aanvraag dus nog niet gedaan, dan is het nog niet te laat.

Aanvullende voorwaarden advieskosten

Als u uit eigen beweging een juridisch adviseur of een schade-expert inschakelt, dan kunt u er niet zonder meer vanuit gaan dat u de kosten hiervan vergoed krijgt. Hier zijn diverse aanvullende voorwaarden aan verbonden. Leest u deze voorwaarden goed door.

Geen bonnetjes meesturen

U hoeft voor de meeste bijkomende kosten geen rekeningen en bonnetjes mee te sturen met uw aanvraag. Maar voor die kosten die op basis van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed wel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkelijke kosten van een verhuizing.

Vragen of hulp

We kunnen ons voorstellen dat het aanvragen van bijkomende kosten en het begrijpen van alle voorwaarden ingewikkeld blijft. Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, belt u ons dan gerust via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen om u te helpen.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.