Facturen voor de aannemersvariant van de Stuwmeerregeling

Van de twee varianten binnen de Stuwmeerregeling verdient de variabele vergoeding speciale aandacht. Uit de factuur die u naar ons stuurt moet voldoende blijken dat de kosten zijn gemaakt voor het herstel van schade. Mede daarom moet de factuur voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder worden deze voorwaarden genoemd.

Overleg met bouwbedrijf

Het is aan te raden om deze voorwaarden te laten zien aan het bouwbedrijf dat u heeft geselecteerd, zodat deze de voorwaarden kan toepassen bij het opmaken van de factuur. Als u (als eenmanszaak) de schade aan uw eigen woning wilt herstellen, kunt u niet aan uzelf factureren. U moet dan een ander bedrijf inschakelen.

Oude facturen

U kunt ook oude facturen insturen. Mits duidelijk is dat het herstel plaats heeft gevonden nadat u de melding bij ons gedaan heeft. Heeft u uw schade in 2018 gemeld, dan kunt u geen facturen uit 2017 indienen. Heeft u schade in 2017 gemeld, dan kunt u wel facturen uit 2018 indienen. Ook deze facturen moeten aan de eisen voldoen zoals hieronder aangegeven.

Voorwaarden aan de facturen

Uit de factuur moet voldoende blijken dat de kosten zijn gemaakt voor het herstel van mijnbouwschade. De factuur moet afkomstig zijn van een onderneming die bedrijfsmatig opdracht ontvangt tot herstel van mijnbouwschade, zoals een aannemer, een metselaar of een stukadoor. De factuur moet digitaal worden ingediend bij het IMG, uiterlijk binnen 5 jaar na het besluit op het verzoek om toepassing van de regeling. Dit kan via Mijn dossier.

De factuur moet voldoen aan de volgende formele eisen:

 • De volledige bedrijfsnaam en het adres van de onderneming
 • De volledige naam en het adres van de klant
 • Het BTW-nummer
 • Het KvK-nummer
 • De factuurdatum
 • Het factuurnummer

De factuur moet voldoen aan de volgende specificatie-eisen:

 • Een omschrijving van de goederen en diensten die zijn geleverd
 • Het volledige adres van de locatie waar het herstel heeft plaatsgevonden (schadelocatie)
 • Het aantal uren aan diensten
 • De uitvoeringsdatum van de diensten
 • Het factuurbedrag exclusief btw
 • Het btw-tarief dat in rekening wordt gebracht
 • Het btw-bedrag
 • Het factuurbedrag inclusief btw