Vastleggen en berekenen door een schade-opnemer

Het is voor bepaalde dossiers mogelijk om in plaats van een onafhankelijke deskundige een schade-opnemer in te zetten. Onder verantwoordelijkheid van de deskundigen leggen zij de schade in een woning vast met behulp van een tablet. Ze maken dan ook een eerste berekening van de schade-omvang met een door het IMG geleverde tool. Ze worden hiervoor door de deskundigen opgeleid.

Effectievere inzet deskundigen

De deskundige maakt op basis van het verslag van de schade-opname dan een beoordeling en adviesrapport dat naar het IMG en u als  schademelder gaat. Bedoeling is op deze manier de onafhankelijke deskundigen, die schaars beschikbaar zijn, effectiever in te zetten. Onafhankelijke deskundigen zijn afgestudeerde bouwkundigen en hebben minimaal drie jaar ervaring als schade-expert. Als ze niet zelf naar een gebouw toe hoeven voor de opname, kunnen ze meer adviesrapporten opleveren. De adviesrapporten vormen een belangrijke stap in de schadeprocedure.

Vereisten schade-opnemer

De schade-opnemer beschikt over minimaal een mbo werk- en denkniveau en is voldoende technisch onderlegd voor het uitvoeren van schade-opnames. Hij of zij heeft voldoende bouwkundige of technische kennis om schades of gebreken te herkennen, fotografisch vast te leggen en de aard en omvang van die schade voldoende nauwkeurig te omschrijven.

Eisen waaraan een schade-opnemer moet voldoen