Schade-opname door deskundige

Waar mogelijk probeert het IMG een schade-opname te laten uitvoeren door een aannemer of een schade-opnemer. Waarna een onafhankelijke deskundige op basis van een rapportage van die opname een advies uitbrengt. Het aantal beschikbare deskundigen is namelijk beperkt en hun inzet willen we zo efficiënt mogelijk organiseren. Toch is het soms nodig dat een deskundige zelf ter plaatse gaat voor een schade-opname.

Monumenten en kerken

Bij erfgoedpanden zoals monumenten en kerken is er vaak specialistische kennis nodig van de schade. Vooral bij het bepalen van de schade-omvang is het nodig om verstand te hebben van herstelwerkzaamheden en -kosten. De te gebruiken technieken en materialen zijn meestal niet standaard. Bovendien gelden er specifieke regels voor bouwwerkzaamheden aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Bij erfgoedpanden, zoals ook in geval van beschermde stads- en dorpsgezichten, komt daarom een deskundige zelf langs voor de schade-opname. Per situatie wordt afgewogen wat het niveau van de deskundige moet zijn op dit gebied.

Agrarisch bedrijven

Bij agrarisch bedrijven kan er sprake zijn van specifieke schade zoals aan mestkelders, gewassen en levende have. In geval van herstelwerkzaamheden aan een schuur onstaat bijvoorbeeld specifieke materiële gevolgschade, zoals omzetderving of extra kosten voor opslag van oogst en verplaatsing van dieren. Omdat hier specialistische kennis voor nodig is, wordt vaak een onafhankelijke deskundige ingezet voor de schade-opname. Er is daarnaast altijd een deskundige die het advies uitbrengt over schadeoorzaak en schadeomvang. Bij agrarisch bedrijven wordt er, in overleg met u als eigenaar, ook voor gekozen om alleen die schade op te nemen die u belangrijk vindt. De panden zijn vaak zo omvangrijk dat alle schade opnemen zoals bij een woning gebeurt te veel van uw en onze tijd kost.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

De schade aan panden die in eigendom zijn van VvE's kennen afwijkende eigendomsconstructies. Bovendien gaat het vaak om zeer omvangrijke gebouwen. Zo is in een etageflat met koopappartementen het dak, de buitenmuren, opgang, liften en trappenhuizen gezamenlijk eigendom dat beheerd wordt door een VvE. Vanwege de omvang van deze panden wordt er daarbij in overleg met de VvE voor gekozen om alleen die schade op te nemen die de VvE belangrijk vindt. Om standaard alle schade op te nemen zou meer tijd kosten dan vaak nodig is. Vanwege deze bijzondere omstandigheden gaat een deskundige vaak zelf ter plaatse voor de schade-opname.

Bedrijven en instellingen

De schade aan bedrijfspanden kent veel variaties. Zo kan het gaan om woonhuizen waarin een bedrijf aan huis is gevestigd. Schadeherstel kan er bijvoorbeeld leiden tot omzetderving. Maar het kan ook een bedrijfsverzamelgebouw zijn met een enkele eigenaar of meerdere. Ook bij schade aan bijvoorbeeld panden van zorg- en onderwijsinstellingen zijn er bijzondere omstandigheden, zoals de zorg voor kwetsbaren mensen, maar ook de omvangrijke omvang van panden. Al deze omstandigheden brengen vaak mee dat er een schade-opname door een onafhankelijke deskundige nodig is. Lees hier meer informatie voor het mkb.