Hoe beoordeelt het IMG de schade?

Het IMG besluit overeenkomstig het civiel- en aansprakelijkheidsrecht over aanvragen tot schadevergoeding. Anders dan bijvoorbeeld een procedure bij de rechtbank, speelt de veroorzaker, de NAM, in de schadeprocedure bij het IMG geen enkele rol. Het is aan het IMG om onafhankelijk en rechtvaardig te besluiten over individuele aanvragen. Om dat te kunnen doen is een onafhankelijke beoordeling van de schade nodig.

Beoordeling en bestuurs(proces)recht

De wijze waarop het IMG de procedure voor schadeafhandeling heeft ingericht is overeenkomstig het bestuurs(proces)recht. Onderdeel daarvan is dat u als schademelder meermaals in de procedure de gelegenheid krijgt te reageren. Aangezien de onafhankelijke beoordeling van de schade een van de kernonderdelen van de procedure vormt, is uw reactie op die beoordeling belangrijk. Het is dan goed om te weten welke onderwerpen een rol spelen. Er zijn onder meer twee belangrijke vragen die over de schade beantwoord moeten worden:

  1. Hoe is de schade ontstaan (causaal verband)? Bij deze vraag is de toepassing van het wettelijke bewijsvermoeden belangrijk.
  2. Wat is de schade-omvang (schadecalculatie)? Bij deze vraag is de wijze waarop het IMG de schade laat calculeren belangrijk.

De externe, onafhankelijke deskundige

Voor het beantwoorden van deze vragen laat het IMG, net als een rechter dat doet, zich adviseren door onafhankelijke deskundigen. Het advies van de deskundigen is er ook voor u. Op de persoon van de deskundige en op het advies kunt u een reactie geven in de procedure. Als u het uiteindelijk niet eens bent met het besluit dat volgt, kunt u in bezwaar. Het IMG kan u in die procedure een andere onafhankelijke deskundige toewijzen om opnieuw te adviseren over bovengenoemde vragen.