Hoe werkt het?

U heeft schade ontdekt aan uw huis, gebouw of object. En u vermoedt dat de schade is veroorzaakt door bodembeweging door de gaswinning in het Groningenveld of door de gasopslag Norg. Dan kunt u via deze site een aanvraag doen voor een schadevergoeding via de maatwerkprocedure. We leggen u hier uit welke stappen u dan doorloopt.

Maatwerkprocedure schadevergoeding gebouwen en objecten

Stap 1: Melding doen

U meldt uw schade via Mijn dossier. Of u gaat langs bij een steunpunt bij u in de buurt. Wij vragen u om informatie over het eigendom en de schade. Als u interesse heeft in herstel in natura, kunt u dat aangeven in uw schademelding. 

Stap 2: Bevestiging

U ontvangt binnen een week een bevestiging van uw schademelding. Ondertussen gaan wij alvast aan de slag met het voorbereiden van de vervolgstappen in de procedure.

Stap 3: Afspraak schade-opname

We bellen u om een schade-opname in te plannen. We bepalen op basis van een eerste inschatting of er voor de schadeafhandeling specifieke kennis nodig is en welke. Bijvoorbeeld kennis over flats, monumenten, bedrijfspanden, agrarische bedrijven of woningen. Vervolgens stellen we een onafhankelijke deskundige voor. Ook wijzen we u een persoonlijk zaakbegeleider toe. Die begeleidt u tijdens de procedure.

Stap 4: Zienswijze op deskundige

De onafhankelijke deskundige is een belangrijk persoon in de procedure. Als u het niet eens bent met de voorgestelde deskundige, omdat u twijfelt aan de deskundigheid of partijdigheid, kunt u een zienswijze op de voorgestelde deskundige geven. Als u binnen twee weken met gegronde redenen verzoekt om een andere deskundige, dan kunnen we een andere onafhankelijke deskundige aanwijzen.

Stap 5: Schade-opname

De schade-opname wordt uitgevoerd door schade-opnemer of een deskundige, afhankelijk van uw wensen en de karakteristieken van uw gebouw met schade. De onafhankelijke deskundige gaat in alle gevallen na de schade-opname aan de slag met een advies over de schadeoorzaak en -omvang.

Stap 6: Opleveren adviesrapport

Wij controleren of de foto’s in het adviesrapport goed staan en de teksten leesbaar zijn. Vervolgens stellen we het adviesrapport online aan u beschikbaar via uw Mijn Dossier.

Stap 7: Reactie op adviesrapport

Als het adviesrapport beschikbaar is in uw Mijn Dossier heeft u twee weken de tijd om mondeling of schriftelijk te reageren. Deze termijn kunnen we op uw verzoek verlengen. Als u niet reageert, gaan we ervan uit dat u akkoord bent met het adviesrapport.

Stap 8: Voorbereiden besluit

We bereiden uw aanvraag voor op besluitvorming door alle stukken in een dossier samen te brengen. Bijvoorbeeld uw aanvraagformulier, het adviesrapport en een eventuele zienswijze. Als op basis van uw zienswijze een aanpassing van het adviesrapport nodig is, gebeurt dat in deze fase van de procedure. Dus voorafgaand aan het besluit.

Stap 9: Besluit

Het IMG neemt een besluit. Daarin staat of u schadevergoeding krijgt en reageren we op een eventuele zienswijze. U ontvangt het besluit per brief. Bij een toekenning van uw aanvraag krijgt u binnen twee weken het geld op uw rekening gestort. 

Stap 10: Herstel

Met de schadevergoeding kunt u de herstelwerkzaamheden bekostigen en daartoe bijvoorbeeld een aannemer inschakelen.