Herstel in natura

U heeft aardbevingsschade gemeld bij het IMG en wilt dit laten herstellen. Ziet u op tegen de planning en organisatie rond het aanvragen van offertes en facturen? Dan is herstel in natura voor u interessant. Het IMG geeft u dan geen financiele vergoeding, maar laat de schade door een door haar geselecteerde aannemer herstellen. Het IMG is verantwoordelijk voor uitvoering en oplevering van het herstel. 

Voorwaarden voor herstel in natura

Herstel in natura is mogelijk voor woningen in particulier eigendom:

-    Die niet opgenomen zijn in een versterkingsprogramma;
-    Die geen onderdeel zijn van een opkoopprogramma;
-    Waarvan alle erkende schades volledig (dus voor 100 procent) zijn toegekend als erkende mijnbouwschade;
-    En die niet zijn aanwezen als (rijks)monument.

Voldoet een schadeobject niet aan één of meerdere van deze voorwaarden, dan zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld of herstel in natura mogelijk is. Als u kiest voor herstel in natura, herstelt de aannemer alle schade die het IMG u in haar besluit heeft toegekend. Het is dan niet mogelijk om een deel van de schades in geld uit te laten keren.

Zo werkt het

Stap 1: Keuze voor Herstel in Natura

U heeft een aanvraag voor schadevergoeding gedaan en u heeft interesse in ‘herstel in natura' in plaats van een schadevergoeding in geld. U geeft deze voorkeur aan bij uw zaakbegeleider.

Stap 2: Inplannen van een bezoek

We spreken met u af wanneer het IMG bij u langs kan komen om de schade op te nemen.

Stap 3: Schade-opname

Het IMG stuurt een onafhankelijke deskundige bij u langs voor een schade-opname. Als u dat wilt, komt u zaakbegeleider ook om u te kunnen begeleiden bij de procedure.

Stap 4: Beoordeling van de schade

De deskundige stelt een adviesrapport met daarin de schade en de kosten van het herstel.

Stap 5: Als u wilt reageren (zienswijze)

U krijgt de gelegenheid om een reactie te geven op het adviesrapport. Dit noemen we een zienswijze. Als u geen zienswijze wilt indienen, is het handig om ons dat zo snel mogelijk laten weten. Dan kunnen we meteen door met het behandelen van uw aanvraag. 

Stap 6: Voorbereiden besluit

Het besluit wordt voorbereid. Als u een zienswijze heeft ingediend, kan het IMG ervoor kiezen om eerst extra informatie op te vragen bij de deskundige.

 

 

Stap 7: Het besluit en de uitvoeringsovereenkomst

Het IMG neemt op basis van het adviesrapport en uw eventuele zienswijze een besluit over toekenning van schadevergoeding. Was uw dossier geschikt voor herstel in natura? Dan wordt de schadeafhandeling overgedragen aan het bouwbureau van het IMG. U ontvang het besluit samen met een uitvoeringsovereenkomst. U tekent de uitvoeringsovereenkomst, waarna het herstel kan beginnen.

Stap 8: Het bouwbureau

Het bouwbureau van het IMG bespreekt samen met u de aanpak, op basis van het adviesrapport. Hierin staat hoe de schade zal worden hersteld, wanneer de aannemer langskomt en hoelang het herstel ongeveer gaat duren. Het IMG treedt op als opdrachtgever en kiest uit een lijst van de huidige geselecteerde aannemers die u op deze webpagina vindt. Komt u er toch niet uit met het bouwbureau? Dan kunt altijd nog kiezen voor een schadevergoeding in geld.

Stap 9: Herstel uitgevoerd

De aannemer gaat aan de slag conform de herstelwijze zoals die is omschreven in het adviesrapport. De aannemer houdt contact met het bouwbureau en stuurt de factuur voor de werkzaamheden naar het IMG. Als de schade is hersteld, doen het IMG en de aannemer samen u de oplevering. We lopen dan zorgvuldig alle punten in het plan van aanpak na.

We streven ernaar uw schade binnen zes maanden af te handelen. De tijdsduur hangt natuurlijk ook af van de omvang en de complexiteit van uw schade.