Vereisten schade-opnemer

Om de schade aan uw gebouw te bepalen, komt er een schade-opnemer bij u langs. Wij stellen bepaalde eisen aan deze schade-opnemers, zodat u zeker weet dat het een deskundig persoon is. Hieronder leest u welke opleiding, kennis en vaardigheden wij van een schade-opnemer vragen. 

Opleiding

 • De schade-opnemer beschikt over minimaal een mbo werk- en denkniveau en is voldoende technisch onderlegd voor het uitvoeren van schade-opnames.

Kennis

 • De schade-opnemer heeft bouwkundige of technische kennis om schades/gebreken te identificeren, fotografisch vast te leggen en de omvang van die schade voldoende nauwkeurig te omschrijven.
 • De schade-opnemer is goed op de hoogte van de vier pijlers van de taakuitoefening van het IMG, waaronder in het bijzonder de eis van de menselijke maat.
 • De schade-opnemer is goed op de hoogte van de rol die de zaakbegeleiders van IMG hebben in het schade afhandelingsproces.

Communicatieve vaardigheden/basisbegrip mijnbouwschade

 • De schade-opnemer beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden in de omgang met de aanvrager en zaakbegeleider.
 • In dat kader dient de schade-opnemer ten minste een basisbegrip te hebben van de problematiek van mijnbouwschade en de impact die deze kan hebben op de levens van aanvragers.
 • De schade-opnemer is in staat om uit te leggen wat zijn rol is bij de opname en waarom hij geen uitspraken doet over de oorzaak van de schade. 

Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid

 • De schade-opnemer heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsrelatie, in welke vorm dan ook, gehad waardoor het onafhankelijk handelen in het kader van werkzaamheden voor het IMG in twijfel kan worden getrokken.
 • De schade-opnemer zal geen opdracht tot schadeopname/advisering/uitwerking aannemen met betrekking tot een gebouw of werk indien hij/zij in het verleden als medewerker ten behoeve van het CVW of NAM bij dat gebouw of werk betrokken is geweest;
 • Bij elke mogelijke twijfel aan onafhankelijkheid van de schade-opnemer bij werkzaamheden voor een gebouw of werk, onthoudt de schade-opnemer zich van elke activiteit voor dat gebouw of werk.
 • De schadeopnemer overlegt tijdig een geldig VOG.