Als er speciale deskundigheid nodig is

Soms is er ook bij een schade-opname een bepaalde deskundigheid nodig. Bijvoorbeeld omdat het om een monument gaat met een bijzondere steensoort. Of omdat het gaat om een agrarisch bedrijf of ander bedrijfspand. Er komt dan een schade-opnemer langs die de juiste kennis en ervaring heeft.

Schade-opname badkamer

In het kort

  • Bij monumenten en kerken, voor speciale materialen of specifieke bouwwerkzaamheden.
  • Bij agrarische bedrijven, voor het verplaatsen van vee.
  • Bij bedrijven en instellingen, voor bedrijfspanden met variaties in omvang en gebruik.

Monumenten en kerken

Bij erfgoedpanden zoals monumenten en kerken is er vaak specialistische kennis. Er gelden specifieke regels voor bouwwerkzaamheden aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Bij erfgoedpanden, zoals ook in geval van beschermde stads- en dorpsgezichten, komt daarom een specifieke deskundige langs voor de schade-opname. Per situatie wordt afgewogen wat het niveau van de deskundige moet zijn op dit gebied.

Agrarische bedrijven

Bij agrarische bedrijven kan er sprake zijn van specifieke schade, zoals aan gewassen. In geval van herstelwerkzaamheden aan een schuur ontstaat bijvoorbeeld specifieke materiële gevolgschade, zoals omzetderving of extra kosten voor opslag van oogst en verplaatsing van dieren. Omdat hier specialistische kennis voor nodig is, wordt vaak een onafhankelijke deskundige ingezet voor de schade-opname. Er is daarnaast altijd een deskundige die het advies uitbrengt over schadeoorzaak en schadeomvang. Bij agrarische bedrijven wordt er, in overleg met u als eigenaar, ook voor gekozen om alleen die schade op te nemen die u belangrijk vindt. De panden zijn vaak zo omvangrijk dat alle schade opnemen zoals bij een woning gebeurt te veel van uw en onze tijd kost.

Bedrijven en instellingen

De schade aan bedrijfspanden kent veel variaties. Zo kan het gaan om woonhuizen waarin een bedrijf aan huis is gevestigd. Schadeherstel kan er bijvoorbeeld leiden tot omzetderving. Maar het kan ook een bedrijfsverzamelgebouw zijn met een enkele eigenaar of meerdere. Ook bij schade aan bijvoorbeeld panden van zorg- en onderwijsinstellingen zijn er bijzondere omstandigheden, zoals de zorg voor kwetsbaren mensen, maar ook de omvangrijke omvang van panden. Al deze omstandigheden brengen vaak mee dat er een schade-opname door een onafhankelijke deskundige nodig is. Lees hier meer informatie voor het mkb.