Het bepalen van de schadeomvang

Als u voor uw schademelding kiest voor maatwerk, vragen wij een onafhankelijke deskundige voor advies. De deskundige stelt, voor de schade die voor vergoeding in aanmerking komt, een advies op over de schadevergoeding en hoe de schade hersteld kan worden. Om te komen tot een correcte, rechtvaardige en ruimhartige schadevergoeding kan de deskundige gebruik maken van een herstelmatrix en calculatiemodel.

 

opname

De deskundige bepaalt op basis van zijn kennis en expertise welke herstelmaatregelen nodig zijn om de schade die voor vergoeding in aanmerking komt te herstellen. De deskundige adviseert ons ook over de hoogte van de schadevergoeding.

Met de herstelmatrix kan de deskundige de best passende herstelmaatregelen voor het herstel van de schade bepalen. Daarbij wordt uitgegaan van goed vakmanschap, zodat de schade deugdelijk wordt hersteld. In het calculatiemodel kan de deskundige voor elke schade aan de hand van de omvang van de schade en de best passende herstelmaatregelen de hoogte van de schadevergoeding bepalen. De herstelmatrix en het calculatiemodel zijn opgenomen in een softwareapplicatie die de deskundige gebruikt.

Aan de hand van de schadekenmerken kan de deskundige met de herstelmatrix, voor de bij u vastgestelde schades waarvoor u een schadevergoeding ontvangt, de juiste hersteladviezen bepalen. Per schade bepaalt de deskundige een hersteladvies. Als het advies wordt uitgevoerd, wordt de schade op een vakkundige wijze hersteld, dus zoals een goede vakman dat zou doen. Vervolgens calculeert de deskundige in het calculatiemodel een schadevergoeding. Dit bedrag is ruim voldoende om de schade te laten herstellen op de manier zoals in het hersteladvies staat.

Deze uitleg over de herstelmatrix en het calculatiemodel gaat over de meest voorkomende schades: scheuren met een breedte tot 10 mm (tot 1 cm). Voor bredere scheuren geeft de deskundige een speciaal op maat gemaakt advies om de schade te herstellen.

Kan ik juridische bijstand aanvragen?

Sinds 1 juli 2023 kan de eigenaar van een gebouw die te maken heeft met schade of versterking als gevolg van aardgaswinning en gasopslag via de Raad voor Rechtsbijstand passende en kosteloze rechtsbijstand en mediation (bemiddeling) krijgen van een advocaat. Dit is geregeld in de 'Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen'. De regeling geldt alleen voor woningeigenaren en niet voor huurders. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich aanmelden via de website van de Raad voor Rechtsbijstand.