Als gevolg van een technische storing is ons telefonisch Serviceloket momenteel niet bereikbaar. Wilt u een acuut onveilige situatie (AOS) melden? Daarvoor kunt u het AOS-formulier op deze website gebruiken. We hopen dat het snel is opgelost.

 

Verdiepende informatie schade gebouw

Wilt u niet alleen weten wat u tijdens en na de aanvraag kunt verwachten, maar ook hoe IMG de schadeafhandeling heeft ingericht? Op deze pagina hebben wij alle informatie verzameld over onder andere het wettelijk bewijsvermoeden, indirecte effecten diepe bodemdaling en trillingssterktes.    

Schade wordt opgenomen door deskundige