Nulmeting bij vaste vergoeding

Kiest u voor de (aanvullende) vaste vergoeding? En woont u in een gebied waar een beving is geweest van minstens vijf millimeter per seconde? Dan komen wij een nulmeting bij u doen. Tijdens de nulmeting legt een schade-opnemer alle zichtbare schades vast.

Opnemer en bewoner bekijken foto woning

In het kort

  • Er komt een opnemer langs die zowel binnen als buitenom het gebouw de schade opneemt.
  • De schade wordt vastgelegd in een rapport. De schade wordt niet beoordeeld.
  • Bij gebouwen waar een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde of hoger is geweest.
  • Als u in de toekomst een nieuwe schademelding doet, kunnen we de informatie van de nulmeting gebruiken.

Wat is een nulmeting?

Een nulmeting is een bezoek door een schade-opnemer aan uw huis of ander gebouw. Tijdens dit bezoek zet hij alle zichtbare schades op de foto. Ook schrijft hij kenmerken van de schade en de ruimte op. Ook ruimtes waar geen schade is, worden opgenomen. Met uitzondering van het dak, een vliering en de kruipruimte. 

Het is handig dat u met de opnemer meeloopt om schades aan te wijzen.

Van deze informatie wordt een nulmetingrapport gemaakt. Hierin staan alle ruimtes en de schades beschreven.

U kunt de nulmeting voorbereiden door alvast schades vrij te maken, door bijvoorbeeld kasten of schilderijen weg te halen. Als er bouwtekeningen aanwezig zijn, kunt u deze klaarleggen.

Hoe lang een nulmeting duurt, hangt af van de grootte van het gebouw en het aantal ruimtes.

Waarom doen we dit?

Zo hebben we een duidelijk beeld van de huidige situatie van de woning: we weten welke schades er op dat moment zijn. En welke schades op dat moment dus vergoed worden. Ook kunnen we later, bij een nieuwe opname, de opgenomen schades vergelijken met de nieuwe of verergerde schades.

Wanneer een nulmeting?

Als u kiest voor de (aanvullende) vaste vergoeding, is de nulmeting een voorwaarde. Nulmetingen worden uitgevoerd bij aanvragen voor de (aanvullende) vaste vergoeding, waarbij op de schadelocatie een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde of hoger is geweest. Bij een lagere trillingsnelheid, moet u foto’s van de schade toevoegen tijdens de aanvraag.

Als we bij u een nulmeting gaan uitvoeren, leest u dat tijdens de aanvraag en in de brief die u krijgt na de aanvraag. Wij bellen u binnen een paar weken om een nulmeting te plannen.

Weigert u de nulmeting? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen.

Rapport

De foto’s en informatie die de schade-opnemer heeft, voegt hij samen in een nulmetingrapport. Dit rapport komt in Mijn dossier te staan.
Als u weer een nieuwe schademelding doet, komt er opnieuw een schade-opname. We vergelijken de schades in die situatie dan met de schades uit het nulmetingrapport.