In 2023: aanvullende vaste vergoeding eerdere meldingen

Heeft u voor de schade aan uw woning of een ander gebouw vergoeding ontvangen van de NAM, CVW, TCMG of het IMG? En was deze schadevergoeding in totaal lager dan 5000 euro? Dan kunt u in de loop van 2023 dit bedrag laten aanvullen tot 5000 euro.

Schade-opname

In het kort

 • Voor wie een schadevergoeding van (in totaal) minder dan 5000 euro heeft ontvangen van NAM, CVW, TCMG of IMG.
 • En nog geen keuze had voor de vaste vergoeding.
 • U kunt de aanvullende vergoeding nog niet aanvragen.
 • Er zitten voorwaarden aan. Zo kunt u niet zomaar nieuwe schade melden.

Voor wie?

U kunt gebruik maken van de aanvullende vaste vergoeding als:

 • u in totaal minder dan 5000 euro heeft ontvangen van de NAM, CVW, de TCMG of het IMG voor de schade aan uw woning of gebouw. Ook als u voor uw eerdere schademelding(en) geen vergoeding kreeg.
 • u eerder nog niet voor de vaste vergoeding kon kiezen.
 • het gebouw in het effectgebied van Huizinge of in een gebied waar diepe bodemdaling voorkomt. Vanaf het bouwjaar van het gebouw moet er op de locatie tenminste een beving zijn geweest die schade kon veroorzaken (trillingssnelheid van minimaal twee millimeter per seconde).
 • u een natuurlijk persoon bent (geen rechtspersoon). 
 • u toestemming heeft van uw eventuele mede-eigenaren.

De volledige voorwaarden moeten nog worden bepaald, maar zullen zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van de vaste vergoeding.

Totaal van alle vergoedingen
Heeft u meerdere vergoedingen ontvangen? Dan geldt het totaal van alle vergoedingen bij elkaar opgeteld. Een vergoeding voor bijkomende kosten telt niet mee in het totaalbedrag.

Niet als u voor vergoeding op maat koos
De aanvullende vergoeding is niet bedoeld voor inwoners die vanaf 17 mei 2021 een keuze hadden voor de vaste vergoeding, maar hebben gekozen voor maatwerk. Ook niet als u via de vergoeding op maat een lagere vergoeding kreeg dan 5000 euro. Heeft u nieuwe schade? Dan kunt u opnieuw een aanvraag doen.

Aanvragen kan nog niet

Op dit moment zijn wij nog bezig met het ontwikkelen van een aanpak. De verwachting is dat we dit in de tweede helft van 2023 klaar hebben. We leggen u dan uit hoe u de aanvullende vergoeding kunt aanvragen. Tot die tijd houden we u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u kiest voor de aanvullende vergoeding, stemt u er in ieder geval mee in dat:

 • alle schades aan het gebouw zijn afgehandeld.
 • u pas nieuwe schade kan melden als er een nieuwe beving is geweest die op locatie van het gebouw schade kan hebben veroorzaakt (trillingssnelheid van minimaal 5 millimeter per seconde).

Woont u in een gebied waar diepe bodemdaling indirecte schade kan veroorzaken? Dan kunt u wel nieuwe zettingsschade melden.

Waarom deze vergoeding?

Sinds 2012 worden er vergoedingen uitgekeerd voor schade door mijnbouwactiviteiten.
Hierin zijn verschillen ontstaan doordat de onafhankelijke deskundige die schades soms op verschillende manieren beoordelen in vergelijkbare situaties. Daardoor konden er ook bij relatief eenvoudige en kleine schades verschillen ontstaan. Wij willen onderlinge verschillen in schadeafhandeling verkleinen.

Daarnaast bieden wij sinds mei 2021 de mogelijkheid om een vaste vergoeding van 5.000 euro te ontvangen. Die is bedoeld voor woningeigenaren in gebieden waar de kans op schade relatief klein is, maar waar die mijnbouwschade niet is uit te sluiten.

Inwoners waarvan de schademelding voor 17 mei 2021 al was afgehandeld, hebben nooit de keuze gehad voor een vaste vergoeding van 5.000 euro. Hierdoor ontstonden ongewenste verschillen in de schadeafhandeling en een gevoel van ongelijke behandeling bij inwoners.

Met de aanvullende compensatie willen we verschillen die door de tijd heen zijn ontstaan verkleinen. Zo lossen we ook het verschil op dat is ontstaan door de invoering van de vaste vergoeding.