Toelichting advieskosten

U kunt voor uw aanvraag een extra adviseur inschakelen. Bijvoorbeeld een jurist of een schadedeskundige. De kosten voor dit soort advies worden niet zomaar vergoed. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden goed door te nemen. Ze staan hieronder op een rij. 

Berekening op rekenmachine

Voorwaarden vergoeding advieskosten

  1. U moet de advieskosten aanvragen via het formulier bijkomende kosten.
  2. De adviseur mag pas worden ingeschakeld na het ontvangen van het adviesrapport. Kosten van de inschakeling van een adviseur voordat een adviesrapport is uitgebracht, bijvoorbeeld tijdens de aanvraag, worden niet vergoed.
  3. Er moet sprake zijn van mijnbouwschade. Als er geen sprake is van mijnbouwschade, worden advieskosten niet vergoed.
  4. De advieskosten moeten voldoen aan de zogenoemde 'dubbele redelijkheidstoets' uit de rechtspraak. Dit houdt in dat het vragen van advies redelijk moet zijn én de kosten ervan moeten redelijk zijn. Dat betekent dat advieskosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen als:
  • Het in uw geval redelijk is dat u kosten heeft gemaakt voor het inschakelen van een adviseur. Een belangrijke vraag daarbij is of het te verwachten was dat het advies van de deskundige zou bijdragen aan een gunstige uitkomst.
  • De kosten redelijk zijn en u de kosten en het aantal uren kunt onderbouwen. Wij vergoeden maximaal 20 uur aan advieskosten of juridische begeleidingskosten. Voor advieskosten geldt een maximumbedrag van 137 euro per uur (exclusief btw). Voor juridische begeleidingskosten geldt een maximumbedrag van 175 euro per uur (exclusief btw).

Het bestuur neemt het besluit over de vergoeding van advieskosten mee in het besluit over uw aanvraag tot schadevergoeding of in het besluit over de bijkomende kosten. Het bestuur kan niet vooraf zeggen of uw advieskosten worden vergoed. Daarvoor is een beoordeling van het advies en de gemaakte kosten nodig.