Bijkomende kosten

U kunt kosten maken als gevolg van een schademelding of het herstel van de schade. Wij noemen die kosten bijkomende kosten. Voor die kosten kunt u een vergoeding aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan overnachtingskosten of schoonmaakkosten.

Werkzaamheden aan woning

In het kort

  • Vergoeding voor de kosten die u maakt door de schade of de schademelding.
  • Aanvragen kan tijdens de afhandeling van de schademelding of tot vijf jaar na het besluit.
  • Wordt alleen vergoed als u ook een vergoeding krijgt voor schade aan het gebouw.
  • Voor werkelijk gemaakte kosten moet u een factuur of bon meesturen. Bijvoorbeeld de factuur van het hotel waar u overnacht heeft.
  • Voor een vergoeding voor schoonmaken en/of thuisblijven tijdens het schadeherstel moet u bewijs aanleveren waaruit blijkt dat u de schade heeft hersteld.

 

Aanvragen in Mijn dossier ›

Deze bijkomende kosten krijgt u automatisch vergoed

Deze vergoedingen zijn er Dit is wat u dan krijgt
Vergoeding voor thuisblijven tijdens een schade-opname € 100,- per dagdeel. 
Overlastvergoeding

€300,- bij schades tot €10.000,-
€600,- bij schades vanaf €10.000,-

Extra overlastvergoeding

€ 300,- als besluit pas na één jaar na aanvraag is genomen, of;
€ 600,- als besluit pas twee jaar na aanvraag is genomen.

Deze bijkomende kosten kunt u aanvragen

Deze vergoedingen zijn er Dit is wat u dan krijgt
Vergoeding voor thuisblijven tijdens het herstel van de schade € 100,- per dagdeel
Schoonmaakkosten € 175,- per schademelding
Overnachtingskosten (als u ergens anders moet overnachten, bijvoorbeeld bij een onveilige situatie of tijdens grote herstelwerkzaamheden) De werkelijke kosten van de overnachting(en). Tot een maximum van €115,- per nacht voor 1 of 2 personen en €230,- per nacht voor meer dan 2 personen
Opslag van inboedel uit uw huis of uw onderneming De werkelijke kosten van de opslag
Extra reiskosten € 0,28 per kilometer met de auto of de kosten van het openbaar vervoer
Verhuiskosten vanwege de schade of het herstel (mocht u in verband met mijnbouwschade tijdelijk naar een ander onderkomen moeten, dan worden die kosten vergoed) De werkelijke kosten van de verhuizing
Schade aan uw inboedel of tuin (dit zijn kosten voor de vervanging of het herstel van delen van de inboedel of de tuin) De werkelijke kosten van het herstel (u kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u)
Zorgkosten (bijvoorbeeld: oppas of opvang voor uw kinderen of huisdieren) De werkelijke kosten van de zorg (u kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u)
Inkomstenderving (als u inkomsten misloopt door uw aanwezigheid bij de schadeopname of bij het herstel) Het bedrag van de inkomstenderving, minus uw vergoeding voor thuisblijven voor schadeopname of herstel
Juridische of andere kosten voor begeleiding € 175,- per uur (exclusief btw), tenzij een ander bedrag redelijk is.
LET OP: Deze kosten worden niet zonder meer vergoed. Neem altijd contact met ons op voordat u een externe deskundige inschakelt.
Kosten voor advies over de schade € 137,- per uur (exclusief btw), voor maximaal 20 uur.
LET OP: Deze kosten worden niet zonder meer vergoed. Neem altijd contact met ons op voordat u een externe deskundige inschakelt. 
Fiscale gevolgschade (als u belasting moest betalen over de schadevergoeding die u heeft ontvangen.) Het bedrag dat u aan de belastingdienst moest betalen over uw schadevergoeding.
Andere kosten (die niet onder een van de bovenstaande vergoedingen valt) Dit hangt af van de kosten, wij bepalen dit per situatie.

Let op: bij de meeste vergoedingen moet u bewijs meesturen van de kosten die u heeft gemaakt.