Aanvullende gegevens

Voor het afhandelen van uw dossier hebben wij bepaalde gegevens nodig. Als deze gegevens bij ons ontbreken, ontvangt u daarover soms een brief of wij bellen u. U kunt uw gegevens aanvullen via het formulier Aanvullende Gegevens (pdf).

Woning in bos

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Als u uw gegevens niet aanvult, dan kunnen we soms niet verder met de afhandeling van uw aanvraag. In een uitzonderlijk geval betekent dit soms dat we een aanvraag moeten afwijzen. Ook komt het voor dat er een besluit is genomen, maar we dan niet de vergoeding kunnen overmaken.

Veelvoorkomende ontbrekende gegevens

  • Het rekeningnummer waarop wij een mogelijke vergoeding kunnen uitbetalen.
  • De handtekening(en) van mogelijke mede-eigenaren van de woning of het gebouw. Van elke mede-eigenaar hebben we deze nodig.
  • Foto's van nieuwe schades.

Hoe geef ik aanvullende gegevens door?

  • U kunt het formulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Stuur ons vervolgens het formulier per post of scan het formulier en mail het naar contact@schadedoormijnbouw.nl
  • Als u de wijziging liever niet digitaal maar via papier wilt doorgeven, dan kunt u ons bellen. Dan sturen wij u een formulier en kunt u het ingevuld terugsturen naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen, Antwoordnummer 3061, 8000 WB in Zwolle. Een postzegel is niet nodig.
  • U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook meegeven aan uw zaakbegeleider.

Vragen of hulp

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.