Gebieden waar IMG schade vergoedt

Wij vergoeden schade die is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in Groningenveld en gasopslag Norg en Grijpskerk. Maar over welke gebieden hebben we het dan?

Wegwijzer Groningen

Effectgebied

Het gebied waar trillingen door een aardbeving schade veroorzaakt kunnen hebben, noemen we een effectgebied.
Voor de afhandeling van schade kijken we op dit moment naar de beving van Huizinge van 16 augustus 2012. Dat is tot nu toe de zwaarste aardbeving en had daardoor het grootste effectgebied.

Adres controleren
Wilt u weten of een adres binnen een effectgebied valt? Gebruik dan onze trillingstool
Het huidige effectgebied is het gebied waar een trilling is geweest met een snelheid van minimaal 2 millimeter per seconde.

Gebieden diepe bodemdaling

Ook als u buiten het effectgebied woont, kan de gaswinning en -opslag schade aan uw woning of gebouw veroorzaken. Die schade ontstaat dan door diepe bodemdaling en -stijging. Het gaat om zettingsschade, bijvoorbeeld schade aan de fundering. Lees meer over schade door diepe bodemdaling of controleer uw adres.

 

Kaart met gebieden diepe bodemdaling en effectgebied Huizinge

De groene cirkel geeft het effectgebied Huizinge aan. De oranje gebieden zijn de gebieden met diepe bodemdaling.

Uitgaan van schade door mijnbouw

In de twee genoemde gebieden geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Dat houdt in dat een deskundige ervan uitgaat dat schade mijnbouwschade is, behalve als het overduidelijk is dat er een andere oorzaak is voor uw schade.

Buiten de gebieden
Woont u niet in een van deze gebieden? Dan betekent dat niet direct dat uw schade geen mijnbouwschade kan zijn. Alleen dan geldt het wettelijk bewijsvermoeden niet. Er moet dan dus wel aangetoond worden dat de schade is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten.

Uitzondering voor kwetsbare gebouwen
Oudere gebouwen met bijzondere bouwkenmerken zijn vaak gevoeliger voor bevingen dan jongere gebouwen. Het kan daarom zijn dat bij een kwetsbaar gebouw wel schade ontstaat door een beving, maar bij een ander gebouw op dezelfde locatie niet.

Is het bouwjaar van een gebouw voor 1970? En staat het op een locatie waar een beving is geweest met een trillingssnelheid van minstens 1,6 millimeter per seconde? Dan gaan wij onderzoeken of het gebouw een bijzonder kwetsbaar object is. Als blijkt dat dit zo is, dan geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Ook als het gebouw buiten het effectgebied staat. Dit kunt u voor uw adres nakijken met de trillingstool