Verder naar inhoud

Waardedaling

Details van de regeling

Omdat er naast woningen ook andere objecten zonder woonfunctie, zoals agrarische bedrijven, kunnen kampen met een waardedaling, zijn wij een nieuwe regeling aan het ontwikkelen. De regeling waardedaling niet-woningen komt tot stand nadat een adviescommissie hier onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van het IMG. Het advies is inmiddels uitgewerkt en een rekenmethode is ontwikkeld.

Wanneer komt u in aanmerking?

Als u op 16 augustus 2012 eigenaar was van een of meerdere zakelijke panden zonder woonbestemming (objecten) in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. 

Percentage waardedaling

Het percentage van de waardedaling hangt af van de ligging in het gebied en de WOZ-waarde van het object. Bij een object met een waarde tussen 50.000 euro en 200.000 euro passen wij een formule toe om de waardedaling te berekenen. Eerst bepalen we waar het object in het gebied staat. Binnenkort kunt u in een tabel aflezen wat het percentage van de waardedaling is voor uw object. Voor objecten met een WOZ-waarde onder 50.000 euro is vastgesteld dat er geen sprake is van waardedaling.

Voor objecten tussen 200.000 euro en 3.000.000 euro kunt u binnenkort ook het waardedalingspercentage opzoeken in de tabel. Valt de WOZ-waarde tussen twee kolommen in? Dan rekenen wij uit hoeveel procent het object in waarde is gedaald. Voor objecten met een WOZ-waarde boven 3.000.000 euro is vastgesteld dat deze niet in waarde zijn gedaald. 

Grafisch kaartje van het waardedalingsgebied in het Groningenveld

In gesprek met maatschappelijke organisaties en de agrarische sector

Het IMG heeft de afgelopen maanden het advies besproken met de maatschappelijke organisaties en de agrarische sector. Ook is het met de staatssecretaris besproken vanwege de MKB-aanpak voor het aardbevingsgebied die door zijn ministerie wordt ontwikkeld. 

In de loop van 2024 wordt de regeling waardedaling niet-woningen opengesteld voor nieuwe aanvragen.

Hoe gaat het nu verder?

Verkochte bedrijfspanden Loppersum en Appingedam

Heeft u voor uw verkochte object zonder woonbestemming een aanvraag voor waardedaling ingediend? Dan konden we uw aanvraag nog niet beoordelen en heeft u moeten wachten tot de regeling werd ontwikkeld. Wij zullen de aanvragen die wij al hebben ontvangen als eerste behandelen en zijn hier eind 2023 mee begonnen. Voordat de regeling waardedaling niet-woningen wordt opengesteld voor nieuwe aanvragen.

We zijn bezig om onze procedure en werkwijze te wijzigen. Het gedeelte voor deze regeling is al gewijzigd. U kunt een pdf downloaden waarin u deze wijziging kunt lezen.

Nieuwe aanvragen

Heeft u nog geen aanvraag gedaan of heeft u een verkocht object in een andere gemeente? Dan kunt u in de loop van 2024 een aanvraag doen, wanneer de regeling wordt opengesteld. Wanneer de precieze datum bekend is, laten wij dit weten.

Bent u nu de eigenaar van een object in het aardbevingsgebied? U kunt dan ook in de loop van 2024 een aanvraag doen.

Wonen en werken gecombineerd

U heeft een gebouw of perceel waar wonen en werken is gecombineerd. Zoals een agrarisch bedrijf. Dan kunt u mogelijk een vergoeding ontvangen voor het hele gebouw of perceel, of alleen voor het woongedeelte via de regeling waardedaling woningen.

In de loop van 2024 kunt u een aanvraag indienen voor het bedrijfsgedeelte via de regeling waardedaling niet-woningen.

Adviezen

Hieronder kunt u de adviezen en wat aanvullende informatie van de Adviescommissie waardedaling niet-woningen lezen. De Adviescommissie heeft later ook nog een advies uitgebracht over de waardedaling van agrarische gronden. Dit wordt cultuurgronden genoemd.

Boerderij met bloeiend koolzaaveld in het Groningse Huizinge.