Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Ook kinderen en jongeren ondervinden soms ernstig leed en verdriet door de aardbevingen. Daarom is er nu ook de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Deze regeling is bedoeld voor kinderen van wie (één van) de wettelijk vertegenwoordiger(s) al een vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen.

In het kort

Vanaf 23 oktober is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Voorwaarde is dat minimaal één wettelijk vertegenwoordiger van het kind zelf al een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen.

Jongvolwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zelf een vergoeding aanvragen.

Ook voor uw kind?

Welke voorwaarden gelden voor een vergoeding voor uw kind?

U, of de andere wettelijk vertegenwoordiger, heeft zelf een vergoeding voor immateriële schade ontvangen. Uw kind is op het moment van de aanvraag jonger dan 18 jaar.

Waar moet u bij de aanvraag rekening mee houden?

Heeft uw kind een eigen rekeningnummer? Deze vergoeding is bedoeld voor uw kind. Daarom vragen we u om zo mogelijk een (spaar)rekeningnummer van het kind zelf op te geven.

Speciaal voor jongeren

Ook een geldbedrag voor jou? Als één van je ouders een geldbedrag voor immateriële schade heeft ontvangen.

Meer over Speciaal voor jongeren

Hoe werkt het?

Vanaf 23 oktober is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Meer over Hoe werkt het?

Wie doet de aanvraag?

De vergoeding voor kinderen en jongeren wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal de ouders). Want we weten dat als ouders zorgen of stress hebben gehad door de gevolgen van de gaswinning, dit zijn weerslag kan hebben gehad op de kinderen in het gezin. Voordeel hiervan is dat het aanvragen van een vergoeding snel en eenvoudig gedaan kan worden. En zo min mogelijk belastend is voor de betrokken kinderen en jongeren.

Meer over Wie doet de aanvraag?

Hoe betrek ik mijn kind?

Deze vergoeding is bedoeld voor kinderen en jongeren. Kinderen geven aan dat ze graag betrokken worden bij de aanvraag, omdat het over hen gaat. Of u hoe u dat doet, bepaalt u natuurlijk helemaal zelf. U weet immers zelf wat het beste is voor uw kind.

Meer over Hoe betrek ik mijn kind?

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  Ga naar Mijn dossier

  Eén van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind logt in met DigiD op Mijn dossier op onze website. Wij gaan ervan uit dat degene die de aanvraag doet, dit vooraf bespreekt met de eventuele andere wettelijk vertegenwoordiger.

 • Stap 2

  Vergoeding aanvragen

  Bij het starten van de aanvraag checken we van welke minderjarige kinderen u de wettelijk vertegenwoordiger bent. U klikt vervolgens aan voor welk(e) kind(eren) u de aanvraag wil doen. Soms komt het voor dat we niet met zekerheid kunnen vaststellen van welke minderjarige kinderen u de wettelijk vertegenwoordiger bent. In zo’n geval kunt u zelf een of meer kinderen aan de aanvraag toevoegen. Tot slot vult u de contactgegevens en het rekeningnummer van het kind in, en dient u de aanvraag in.

 • Stap 3

  Aanvraag in behandeling

  Zodra de aanvraag is ingediend, wordt voor ieder kind afzonderlijk een dossier aangemaakt. Dat komt omdat we de aanvraag voor elk kind apart behandelen. De situatie kán namelijk per kind verschillen. Ook maakt het apart behandelen van aanvragen per kind het makkelijker om informatie te delen. Bijvoorbeeld met de andere wettelijk vertegenwoordiger (die ook per kind kan verschillen) of het kind zelf.

  Alleen degene die de aanvraag doet, ontvangt van ons alle brieven en belangrijke informatie over de aanvraag. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de andere wettelijk vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over en te betrekken bij de aanvraag.

 • Stap 4

  Beoordeling aanvraag

  Bij de beoordeling van de aanvraag kijken we of minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen. Hebben beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding ontvangen? Dan gaan we uit van de hoogste vergoeding voor het vaststellen van de vergoeding voor het kind.

Hulp nodig?

Vanaf 23 oktober is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Heeft u nu al vragen over de regeling? Op onze website vindt u de meestgestelde vragen en antwoorden. Ook kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via het telefoonnummer 0800 - 4444 111, bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur.

Kunt u als ouder wel wat hulp gebruiken bij het praten met kinderen over aardbevingen? Kijk dan op de website van de GGD.

 • Als ik via een andere instantie een vergoeding voor immateriële schade heb ontvangen, kan ik dan voor mijn kind een vergoeding bij het IMG aanvragen?

  Ja dat kan. Daarvoor moet u wel in het aanvraagportaal aangeven dat u via een andere instantie (bijvoorbeeld via de NAM of via de rechter) een vergoeding heeft ontvangen, omdat die bij ons dan niet bekend is. We vragen hier dan ook om een bewijsdocument bij te voegen.

 • Voor hoeveel kinderen kan ik een aanvraag doen?

  U kunt voor meerdere kinderen in één keer een aanvraag doen. Zolang u de wettelijk vertegenwoordiger bent van het kind. En het kind jonger dan 18 jaar is. Dat maakt het aanvragen extra makkelijk. Houdt u er wel rekening mee dat u per kind informatie ontvangt. Dat komt omdat we iedere aanvraag apart behandelen. Bovendien kunt u dan de informatie ook makkelijk delen. Bijvoorbeeld met de andere wettelijk vertegenwoordiger of het kind zelf.

 • Hoe bepalen ouders wie het beste de aanvraag kan doen voor het kind?

  Om de aanvraag te kunnen doen moet u de wettelijk vertegenwoordiger zijn van het kind, maar hoeft u niet perse zelf een vergoeding voor immateriële schade te hebben ontvangen.
  Het is belangrijk dat minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding heeft ontvangen voor immateriële schade.

  In het belang van het kind is het wel aan te raden om onderling af te stemmen wie de aanvraag doet. En ook om de andere wettelijke vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over de aanvraag. Degene die de aanvraag doet, ontvangt alle brieven en informatie over de aanvraag.

 • Moet in geval van meerdere kinderen steeds dezelfde persoon de aanvraag doen?

  Dat hoeft niet persé. En mogelijk dat dit per kind verschilt. Om het voor u zelf makkelijk te maken, kan het soms verstandig zijn om het in één keer te doen. Maar dat bepaalt u helemaal zelf.

 • Waarom ontvangen wettelijk vertegenwoordigers informatie over de aanvraag per kind en niet voor alle kinderen in het gezin tegelijkertijd?

  Dat komt omdat we iedere aanvraag apart behandelen. Het gaat immers om een hoogstpersoonlijk recht (immateriële schade). Bovendien is het dan ook (vanuit privacy-perspectief) makkelijker om de informatie te delen. Bijvoorbeeld met de andere wettelijk vertegenwoordiger of het kind zelf. De wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen voor wie de aanvraag wordt gedaan kunnen immers van elkaar verschillen (bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen).

 • Wanneer wordt de vergoeding betaald?

  Als de vergoeding wordt toegekend, krijgt de aanvrager van ons een besluitbrief. Daarna wordt de vergoeding binnen 10 (werk) dagen gestort op het IBAN-nummer dat de aanvrager heeft opgegeven. Bij voorkeur is dit een rekeningnummer op naam van het kind zelf.

 • Wanneer is maatwerk van toepassing?

  In sommige situaties is maatwerk van toepassing, bijvoorbeeld wanneer u zelf via een maatwerktraject een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen die hoger is dan € 5.000. Als u denkt dat dat voor uw gezin geldt, neemt u dan contact op met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit?

  Bent u het niet eens met ons besluit? Dan raden we u aan om eerst te bellen met het Serviceloket. Mogelijk dat u we op die manier uw vragen of onduidelijkheden kunnen wegnemen. U kunt ook bezwaar maken. Dat doet u ook via Mijn dossier. U kunt binnen 6 weken nadat u ons besluit heeft ontvangen, bezwaar maken. Doet u dat wel op tijd omdat we anders uw bezwaar niet kunnen beoordelen.