Verhalenplatform

Zestig jaar gaswinning heeft haar sporen getrokken door de geschiedenis van Groningen. Bijna iedereen die woont in het gebied van de gaswinning en de gasopslag heeft de gevolgen meegemaakt. Direct of indirect. Wij zien het als onze opdracht om de schade correct en zo voortvarend mogelijk af te handelen. Maar we vinden ook dat we dat moeten doen met oog voor u. U, die schade heeft geleden.

Icoon met tekst : verhalen voor en door Groningers

Ga naar het verhalenplatform

Die gedachte heeft mede geleid tot het initiatief voor een verhalenplatform. Achter al uw dossiers over schade en versterking schuilt vaak een persoonlijk verhaal. Daarvoor bieden wij u graag de ruimte. Dit verhaal kan een tekst zijn, maar ook een podcast. Verder kunnen een foto, een video of gewoon één korte gedachte ook veel vertellen. Hiervoor hebben we een platform ingericht met een eigen stijl en een eigen plaats.

Ruimte

Met het Verhalenplatform bieden we ruimte aan iedereen die een verhaal wil delen. Over de gaswinningsproblematiek in Groningen, Drenthe en Friesland en in de breedste zin van het woord. Zo kunt u uw ervaringen met elkaar delen, erover van gedachten wisselen en uw verhaal vastleggen.

Het platform is ook bedoeld voor mensen van buiten de regio. Hierdoor krijgen ze de kans om kennis te nemen van de impact van de gaswinning op mensen. Zo draagt het platform mogelijk bij aan de erkenning van wat u heeft meegemaakt. En van het leed en verdriet dat menigeen van u daarbij heeft ervaren.

Verhalen

Het Verhalenplatform biedt ruimte aan veel vormen om een verhaal te vertellen:

  • een geschreven tekst met foto;
  • een losse foto;
  • een quote (‘tegeltje’);
  • een video;
  • een podcast.

Wilt u een verhaal delen op het Verhalenplatform? Lever dit dan aan bij de redactie. En als u dat wilt, kan de redactie helpen uw verhaal te vertellen of te verbeelden. Dat kan bijvoorbeeld door een interview of door een tekst te schrijven.Of een video- of geluidsopname van uw verhaal te maken. De redactie plaatst alle bijdragen op het platform.

U kunt ook contact opnemen met een van de zaakbegeleiders. Of bel gratis met ons Serviceloket: 0800 4444 111.

Redactie

De afdeling Communicatie van het IMG voert de redactie over het Verhalenplatform en beheert het. Dat doet zij door bijdragen te plaatsen en zo nodig te verwijderen.

Auteursrecht

U blijft als verteller van een verhaal natuurlijk altijd de eigenaar van dat verhaal. Dat geldt voor de keuzes die u maakt om het verhaal te verwoorden of uit te beelden. En ook voor het besluit om het te laten publiceren of van het platform te verwijderen. Een verzoek tot verwijdering voeren we altijd direct uit.

Omgangsvormen en bewerken

Het platform moet een veilige en respectvolle omgeving bieden voor iedereen die zijn verhaal wil vertellen. Wij accepteren dan ook geen verhalen of reacties daarop die lasterlijk, intimiderend, beledigend of strijdig met de Nederlandse wet zijn. Dus geen haatdragende berichten over geslacht, ras, klasse, etniciteit, herkomst, religie, sekse of geaardheid.

We kunnen niet alles voorzien wat onacceptabel zou kunnen zijn. Daarom kan de redactie ook om andere redenen bijdragen weigeren of verwijderen. Ook willen we graag in kunnen staan voor goede omgangsvormen. Daarom bekijken we reacties onder bijdragen eerst voordat we ze plaatsen.

Privacy

Het platform volgt de regels voor privacy uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vermelding van persoonsgegevens op de website blijft beperkt tot namen en mogelijk woonplaatsen. U kunt ook anoniem uw verhaal doen. Uw naam moet dan wel bij de redactie bekend zijn. Daarmee verzekeren we de eigenheid van het verhaal.

Los van de regeling Immateriële schade

De regeling Immateriële schade is onderdeel van de reguliere schadeafhandeling van het IMG. ‘Het verhaal’ van aanvragers speelt daarin ook een belangrijke rol. Deze regeling staat helemaal los van dit verhalenplatform en de publicaties of reacties daarop. Die hebben dan ook géén invloed op een aanvraag voor de vergoeding van immateriële schade. Gegevens hebben ook geen enkele verbinding met elkaar.

Wel of niet onder de vlag van het IMG

Het Verhalenplatform maakt deel uit van de website en organisatie van het IMG. We kunnen ons best voorstellen dat dit voor sommigen als een drempel kan werken. Immers, de kans is groot dat verhalen ook gaan over de ervaringen met de schadeafhandeling van het IMG. Wij oefenen zelf geen invloed uit op de inhoud van de verhalen. Ze moeten natuurlijk wel voldoen aan de gedragsregels.

Blijkt de drempel na enige tijd toch te hoog? Dan staan we open voor een mogelijk andere positionering van het platform. Binnen of buiten het IMG.