Mr. P.B.M.J. van der Beek - Gillessen

Bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen

Geboren in Heerlen op 15 juli 1951

Opleiding

Diverse managementopleidingen in het kader van managementfuncties bij de rechtbank Utrecht

Rechtenstudie aan de Universiteit van Tilburg (voorheen Katholieke Hogeschool Tilburg)

Gymnasium in Heerlen

Loopbaan

Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State

Voorzitter van de sector bestuursrecht, tevens lid van het gerechtsbestuur en  waarnemend president, van de rechtbank Utrecht (thans Midden Nederland)

Vice-president in de rechtbank Utrecht

Rechter in de rechtbank Utrecht

Plaatsvervangend voorzitter bij de Raad van Beroep te Utrecht

Gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht 

Secretaris-plaatsvervangend hoofd van het bureau van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken in Den Haag.

Medewerker van de sectie Jeugdrecht jeugdbescherming en jeugdbeleid bij de Universiteit van Tilburg (voorheen Katholieke Hogeschool Tilburg)

Huidige nevenfuncties

Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken

Plaatsvervangend voorzitter Geschillencommissie CAO Rijk en Geschillen- commissie aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU)

Lid Commissie van Beroep van het CDA