Mr. M.Tj. Bouwes

Plaatsvervangend voorzitter van het bestuur

 • Geboren in Leeuwarden op 6 januari 1951

Opleiding

 • Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

 • Advocaat te Rotterdam
 • Wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie
 • Raadadviseur voor wetgeving bij het ministerie van Justitie
 • Hoofd sector privaatrecht directie wetgeving van het ministerie van Justitie
 • Hoofd sector wetgevingskwaliteitsbeleid/plv. directeur directie wetgeving en juridische zaken van het ministerie van Justitie
 • Hoofd sector straf- en sanctierecht/plv. directeur directie wetgeving en juridische zaken van het  ministerie van Justitie (tot 1 maart 2018)
 • Lid Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Huidige nevenfuncties

 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag
 • Lid Raad van advies Netherlands Institute for Law and Governance te Groningen
 • Lid Adviescommissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie