Mr. G.M. van den Broek

Bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen

 • Geboren in Zwolle op 12 januari 1972

Opleiding

 • Nederlands recht, master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

 • Assistent in opleiding, Instituut voor Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
 • Plaatsvervangend secretaris Schadeschap Luchthaven Schiphol
 • Senior onderzoeker, onderzoeksgroepen ECWOSL en UCALL, Universiteit Utrecht
 • Universitair docent Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
 • Lid Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Huidige nevenfuncties

 • Vaste annotator AB
 • Lid van de departementale Werkgroep Nadeelcompensatie bij Wegafsluitingen  
 • Vaste annotator StAB nieuwsbrief /Omgevingsrecht-Updates
 • Docent leergang publiekrechtelijk bouwrecht IBR
 • Annotator Tijdschrift voor Bouwrecht
 • Docent SSR Studiecentrum rechtspleging 'Planschadevergoeding'