S.C.J.J. (Bas) Kortmann

Bestuursvoorzitter IMG

Als bestuursvoorzitter van het IMG draagt Bas Kortmann de eindverantwoordelijkheid voor de besluiten over aanvragen, de werkwijze en de uitvoering ervan. Hij is ook het gezicht voor de omgeving en overlegt regelmatig met maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties, regionale en lokale bestuurders en politici.

 

Bas Kortmann

Levensloop

 • Geboren in Weert op 25 juli 1950

Opleiding

 • Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Loopbaan

 • Wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
 • Advocaat te Nijmegen
 • Hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rector Magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Huidige nevenfuncties

 • Hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Voorzitter bestuur Stichting Grotius Academie
 • Voorzitter bestuur Stichting Continuïteit ING
 • Voorzitter bestuur Stichting Continuïteit ST
 • Voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad Holding
 • Lid bestuur Stichting Beschermingspreferente Aandelen Fugro
 • Voorzitter bestuur Stichting Preferente Aandelen Heijmans
 • Lid bestuur Stichting Beheer Fico
 • Voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor KDS
 • Voorzitter bestuur Stichting Merita
 • Lid bestuur Stichting Preferente Aandelen DSM