De organisatie van het IMG

Het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan met een bestuur en een ondersteunende organisatie. Er zijn vele tienduizenden dossiers tegelijk in de procedure voor schadeafhandeling. Het IMG wil middenin de Groningse en Drentse samenleving staan en zo persoonlijk als mogelijk is, ondanks de grote aantallen dossiers.

Een persoonlijk instituut

Het bestuur

Het bestuur van het IMG bestaat uit leden die elk zo hun eigen aandachtsgebieden hebben. Zij hebben elk een eigen profielpagina op deze website, waar ook hun cv is te vinden. Het bestuur stelt een werkwijze vast en neemt de besluiten over de individuele aanvragen.

Zaakbegeleiders

Het IMG wil persoonlijk en met oog voor de menselijke maat schade afhandelen. De zaakbegeleiders van het IMG brengen dat dagelijks in de praktijk. Zij zijn er geregeld bij als er een schade-opname plaatsvindt en zij begeleiden aanvragers gedurende de hele procedure. Hun taak is daarbij vooral duidelijkheid te bieden en informatie te verzamelen als u vragen heeft. Zij adviseren niet over wat u zou moeten doen, maar helpen u aan de informatie om zelf weloverwogen keuzes te kunnen maken. Ze hebben geen rol in de besluiten over de aanvragen en daar ook geen invloed op. Voor hen draait alles om u zo goed mogelijk begeleiden.   

Serviceloket

Grote kans dat u al eens telefonisch contact heeft gehad met het IMG. Waarschijnlijk is dat met een van de collega's van het Serviceloket. Zij verzorgen dagelijks het telefonisch contact met aanvragers. Op de meeste vragen hebben ze wel een antwoord, maar soms zullen ze u vooral ook doorverwijzen of zorgen dat een zaakbegeleider contact opneemt. Hoewel er veel online mogelijk is, merken we dat voor sommige mensen het prettiger is om via de telefoon even met iemand te overleggen. Bijvoorbeeld over het doen van een AOS-melding of het indienen van een reactie op een adviesrapport.

Schade-afhandeling

Ook achter de schermen werken mensen aan de afhandeling van aanvragen. Ze verzamelen de benodigde documenten en houden contact met de expertisebureaus over de aanlevering van adviesrapporten. Ze controleren de aangeleverde adviesrapporten op volledigheid en bereiden dossiers voor zodat het bestuur er een beslissing over kan nemen. Hoe meer zij doen, hoe meer u wordt ontzorgd.

Staf en ondersteunende diensten

Zoals iedere organisatie heeft ook het IMG afdelingen zoals Personeel & Organisatie, Communicatie, ICT en Facilitaire Zaken. Daarnaast wordt iedere afdeling ondersteund door een managementassistent.