Van TCMG naar IMG

Wie schade als gevolg van de gaswinning aan zijn huis heeft gehad, heeft misschien al eens met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) te maken gehad. Het is de onafhankelijke organisatie die sinds maart 2018 deze schade afhandelt. De TCMG is per 1 juli het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geworden.

Bruno van Ravels en Bas Kortmann

Instituut Mijnbouwschade Groningen: alle soorten mijnbouwschade

Het IMG blijft doen wat de TCMG al deed, maar het kan meer. Mensen kunnen er terecht voor alle schade die veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg. Denk daarbij aan:

  • schade aan gebouwen (zoals uw woning of bedrijfspand) en andere objecten (bijvoorbeeld de riolering en andere infrastructuur).
  • waardedaling of verminderde waardeontwikkeling van een woning. Hiervoor is de Waardedalingsregeling gemaakt. Vanaf 1 september kunnen inwoners van de gemeentes Loppersum en Appingedam daar een beroep op doen. Niet lang daarna volgen andere gemeentes.
  • immateriële schade, zoals ernstig leed, pijn en gederfde levensvreugde. We werken aan een regeling hiervoor waarvan vanaf 1 november gebruik gemaakt kan worden.

Het is goed om te weten dat het IMG blijft zolang er mijnbouwschade kan ontstaan.

Nieuwe naam, zelfde aanpak

Schademelders met een melding die nog niet afgehandeld is, hoeven niets te doen. Hun schademelding wordt door het IMG op dezelfde manier en door de dezelfde mensen behandeld en afgehandeld.  Het IMG gaat over mijnbouwschade, niet over de versterking van huizen. Dit is belegd bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 

Commissie Mijnbouwschade