21 juli 2021

8 reacties

Weekcijfers: 632 meldingen fysieke schade, 951 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 632 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 1.372 zijn er afgehandeld. Er kwamen 951 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 410 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Het IMG heeft in totaal nu 1.099 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 11,9 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 681 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 418 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Daar komt bij dat er minder opnames dan gebruikelijk gepland zijn. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd, die wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken, bedraagt nu 210 dagen. Dat is meer dan 182 dagen, wat minimaal het streven is van het IMG, maar 7 dagen minder dan vorige week. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen.
Het aantal schade-opnames bedroeg 671, het aantal adviesrapporten bedroeg 752.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 115 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 78 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 556 (21 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 80.602 besluiten genomen over 89.913 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.604 besluiten betroffen een afwijzing (7 procent). Afgelopen week werden 64 aanvragen afgewezen, 4,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 96.831 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 82.644 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 91.831 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.834 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.117 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,3. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,8.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 19 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 21 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,8 procent.

 

Reageren

Arie 23 juli 2021 - 09:26

Waar ik wel benieuwd naar ben: zijn er hier al mensen die inmiddels hun adviesrapport hebben ontvangen waarvan het dossier “on hold” stond? En zo ja, wat zijn de bevindingen/resultaten m.b.t. de schadeafhandeling?

Roland 23 juli 2021 - 10:29

Ja, ik en mijn directe buren inmiddels wel. Krijg voor de zelfde schade als anderen in de straat helemaal niks. (nieuwe beoordelingscriteria). Gelijkheidsbeginsel is hier dus niet echt sprake van, terwijl ik het eerder had aangevraagd. Hun deden toevallig niet mee in de Hold-procedure. Ik als nr 25 niks, maar nummer 15,17,19, 27,29,31 wel. De bouw busjes en duurzame-energie busjes staan al volop in de straat. Helaas niet voor mij. Als je mee doet aan de Hold- procedure krijg je in ieder geval minder dan iemand die er niet aan mee heeft gedaan . Zal we terecht zijn als blijkt dat niet alles aardbevingsschade is . Maar gelijkheidsbeginsel moet wel toegepast worden. Alle lopende aanvragen hadden opnieuw beoordeeld moeten worden in maart jl. Bij een gering bedrag kun je altijd nog de € 5.000 krijgen, hoewel ik betwijfel of het dan wel op tijd is voor de subsidie van € 4.000 gezien de verwachting is dat het potje snel leeg is.

V 23 juli 2021 - 10:58

Heb je dan überhaupt nog wel recht op die 5000? Als alles is afgewezen? En hoe lang heb je moeten wachten?

Daan 24 juli 2021 - 16:31

Mag ik vragen welk dorp of stad u woont?

Blok 27 juli 2021 - 02:04

Kun je de expert niet aansprakelijk stellen voor de geleden schade?

M 23 juli 2021 - 14:38

Wachten al meer dan een jaar op een fatsoenlijk adviesrapport, eerste rapport stond vol fouten, waarschijnlijkheden en onwaarheden. Zienswijze ingediend en wachten al 9 maanden op een nieuw rapport aan de hand van de zienswijze. Krijgen we vandaag doodleuk een brief dat er geen besluit genomen gaat worden want we zouden recht hebben op de vaste vergoeding. Dit willen we gewoon niet en moeten maar wachten tot 1 oktober voor ons dossier verder afgehandeld gaat worden. Want je kan nu nog niet aangeven dat je dit niet wil en moet maar gewoon wachten. Wanneer houdt het eens op met al dat bureaucratische geneuzel en nemen ze echt eens actie?

K 25 juli 2021 - 01:18

Twee buurtgenoten met een rapport ontvangen (on hold) vanwege nieuwe criteria ontvangen ook niets. Hebben ze eerst 1,5 jr moeten wachten met alle frustraties van dien. Vanwege eenduidigheid dus eerst op on hold omdat het sterk afweek t.o.v de buren en nu alles volledig afgewezen 🤣

M 26 juli 2021 - 15:36

Ook wij hebben ons rapport nog steeds niet ontvangen. Volgens het IMG is hij er wel degelijk, maar de uitkomst weten ze niet. Erg raar, want ook een on hold rapport zal informatie in moeten staan. De antwoorden van de zaakbegeleider daar kan je totaal niks mee. U zult moeten afwachten. Het bouwen van een systeem duurt eenmaal lang.

Reactie toevoegen