2 februari 2021

14 reacties

Weekcijfers: 1.067 keer fysieke schade, 1.890 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.067 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden 882 afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling bedroeg 1.889. Er werden er 1.394 afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over aanvraag.

Totale vergoeding

Er is nu 767,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 493,5 miljoen euro. Bij waardedaling is nu 274 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal 11,3 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is net als vorige week circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (896 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (888 afgelopen week). Zoals we in de update over de coronamaatregelen al meldden, verwachten we dat er minder schade-opnames mogelijk zijn komende tijd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 1.889 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen, voor de groter meerderheid uit de gemeenten waar de regeling per 1 januari 2021 werd opengesteld. Het totaal komt daarmee op 82.423 aanvragen. In totaal hebben 75.826 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op 49.595 adressen.

Voortgang Waardedalingsregeling

Bij de Waardedalingsregeling wordt circa 75 procent in grote mate geautomatiseerd afgehandeld. Bij 25 procent is er soms eerst meer informatie nodig of gaat het om bijzondere situaties. Circa 93 procent van alle aanvragen wordt momenteel binnen 8 weken afgehandeld. Bij de circa 7 procent waar meer tijd nodig is, gaat het bijvoorbeeld om woningen die deel uitmaken van een erfenis of woningen die deel uitmaken van een gebouw of perceel waar ook sprake is van een bedrijfspand.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 15.986 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Voor de reacties die in januari binnenkwamen is dat tot op heden een 7,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Voor de reacties die in januari binnenkwamen is dat tot op heden een 8,2.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen week 1.394 besluiten genomen (55.216 totaal). Er werden 322 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen komt voor waardedaling daarmee op 26 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden er 790 besluiten genomen op 1.067 schademeldingen. 55 besluiten betroffen een volledige afwijzing (7 procent). Afgezet tegen het totaal aantal besluiten van 60.483 blijft het percentage dossiers met een volledige afwijzing daarmee 7 procent.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 28 bezwaren binnen op besluiten voor schademeldingen van fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft daarmee 4,3 procent. Er werden 15 bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard en 11 bezwaren afgewezen. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 2.392 (+141 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 4,3 procent in bezwaar. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan vorige week.

Reageren

Pinkster 3 februari 2021 - 09:18

Wij hebben 7 maanden terug (3 juli 2020) Onze schade ingediend!! Maar nog steeds niks gehoord

Jenny, IMG 6 februari 2021 - 12:00

Ik begrijp dat dit vervelend is. Ik kan helaas niet in uw dossier kijken. Heeft u al contact opgenomen met uw zaakbegeleider?

Pinkster 9 februari 2021 - 12:48

Dat gaat lastig als je nog geen zaakbegeleider hebt!!

Pinkster 9 februari 2021 - 12:54

Zaaknummer is AS 20555919

Mats 3 februari 2021 - 11:49

Gewoon even met ze bellen, is de schadeopname meestal geregeld in een paar weken

Img 3 februari 2021 - 17:01

Bij ons bijna een half jaar geleden een schade opname geweest. Nog steeds geen adviesrapport in tegenstelling tot (veel)latere melders. Bellen en klachten indienen is kansloos.

Jenny, IMG 6 februari 2021 - 11:08

Ik begrijp dat dit vervelend is. Ik kan helaas niet in uw dossier kijken. Heeft u al contact opgenomen met uw zaakbegeleider?

Img 8 februari 2021 - 19:28

Ja. Het gaat om zaaknummer:AS20545581. Jullie kunnen hier als medewerkers ook niets aan doen. Ongetwijfeld krijgen jullie veel gemopper op jullie bordje. Het proces moet anders ingericht worden. Schade afhandeling op basis van binnenkomst ( hoe complex de schade ook mag zijn). Alle begrip als het opleveren van een adviesrapport een half jaar na opname nog niet is gerealiseerd vanwege onderbezetting, corona etc. Geen begrip van mijn kant als schade melders een maand na de opname al wel een adviesrapport hebben.Uitgezonderd natuurlijk de prioriteit meldingen.

img 3 februari 2021 - 17:39

als je klacht indiend wordt je wel geholpen hoor er was een vrouw die mij goed heeft geholpen

Img 4 februari 2021 - 08:02

Dat is fijn om te horen. Ik krijg steeds het volgende te horen op een klacht "Helaas kan ik u niets zeggen over de termijn waarbinnen het adviesrapport naar u wordt verstuurd" Vandaar mijn negatieve ervaring en het is natuurlijk te gek voor woorden dat je 6 maanden na een schade opname( melding al veeeels eerder) nog steeds geen adviesrapport hebt. Ik heb alle begrip dat er achterstand is vanwege corona, maar niet als latere melders al binnen een maand een adviesrapport ontvangen. Het proces deugt niet.

bos 5 februari 2021 - 13:20

wacht ook nog steeds op rapport,opname is 2 week geleden geweest...de schade gemeld op 6-2 -2020

M 5 februari 2021 - 21:18

Hoi Bos, dan heb je inderdaad lang moeten wachten voordat ze überhaupt de schade op hebben genomen. Mijn ervaring is dat het nog wel maanden kan duren voordat je eindelijk een adviesrapport hebt na schade opname.

G 9 februari 2021 - 16:34

Gaan jullie het nieuwe rapport van gronings perspectief ook plaatsen

moi 9 februari 2021 - 19:06

tis moeilijk hè om mensen hun waardevermindering toe te kennen waar ze recht op hebben en elke x maar de beslis termijn op te schorten met 12 week.geef de groningers gewoon waar ze recht op hebben

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.