23 mei 2023

2 reacties

Weekcijfers: 1.031 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1.031 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 799 afgehandeld. Afgelopen week is circa 1 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is circa 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 507 miljoen euro voor waardedaling en 80 miljoen euro voor immateriële schade).

Schade-expert aan het werk in Middelstum

Besluiten fysieke schade

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade zes besluiten genomen. Dat is lager dan normaal en dat komt doordat wij tijdelijk geen besluiten hebben genomen om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de kabinetsplannen voor aanvragers van vergoeding voor fysieke schade. Inmiddels is bekend dat aanvragers die in de besluitfase zitten, de keuze krijgen om het besluit uit te stellen tot de kabinetsplannen van kracht zijn. Als ervoor wordt gekozen om alsnog nu een besluit te nemen, handelen wij die af volgens de regels die nu gelden. Door deze maatregel kan de komende tijd het aantal besluiten lager zijn dan normaal gesproken het geval is en neemt als gevolg hiervan ook het aantal openstaande schademeldingen toe.

Lees verder: Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 478 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 155 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 54 schademeldingen afgehandeld, waarvan 8 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week toegenomen met 424 schademeldingen.

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 181 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 200.320 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 34.352 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 179.558 meldingen afgehandeld, waarvan 32.447 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.441 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 450 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 575 afgehandeld. Tot nu toe hebben 68.879 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 64.566 besluiten genomen, waarvan 36.052 aanvragen zijn toegewezen.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 103 aanvragen binnen en zijn 170 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 116.291 aanvragen ontvangen en 115.513 afgehandeld.

50.828 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,1 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1, afgelopen week was dat een 7,5. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 6,5. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat 10. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,0 en afgelopen week was dat 5,6.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 371 schade-opnames gedaan en zijn 224 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 213 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 30 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.338 (+24) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 161.051 besluiten genomen waarmee 179.558 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.711 besluiten betreffen een afwijzing (11 procent). Afgelopen week werden 5 aanvragen afgewezen 83,3 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.337 bezwaren ontvangen en zijn er 5.375 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.341 bezwaren ontvangen en zijn er 6.122 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 6.357 bezwaren ontvangen en zijn er 2.475 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,8 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren

Arie 23 mei 2023 - 22:54

Het aantal bezwaarschriften immateriële schade wat is afgehandeld de afgelopen week zijn 52 stuks. In dit tempo gaat het heel erg lang duren voordat mensen een reactie krijgen op hun bezwaarschrift. @Hans: het is niet menselijk als mensen 1,5 tot 2 jaar moeten wachten op hun bezwaarschrift. Hoe verwachten jullie deze bezwaarschriften sneller af te kunnen handelen??? In het vorige bericht heb je niet op mijn reactie gereageerd, hopelijk wil je dit nu wel doen. Zijn er hier ook mensen die succesvol een bezwaarschrift hebben ingediend tegen een besluit op immateriële schade?

Hans, IMG 31 mei 2023 - 16:46

Beste Arie, we beseffen dat het vervelend is om lang op de uitkomst te moeten wachten. We behandelen de bezwaren zorgvuldig, dit kost nu eenmaal tijd. Eén van de keuzes die we hebben gemaakt is om de regeling voor immateriële schade zeer snel in het gebied open te stellen. Hierdoor heeft een heel groot deel van de aanvragers snel een beslissing gekregen. Een logisch gevolg daarvan is dan ook dat veel bezwaren na elkaar binnen komen. We hebben deze afweging bewust gemaakt omdat we het voor het grootste deel van het gebied mogelijk wilden maken om een aanvraag te kunnen doen. Het overgrote deel (circa 60.000), heeft geen bezwaar gemaakt. We veronderstellen daarmee dat het grootste deel tevreden is met de beslissing die ze hebben ontvangen. Op deze manier heeft iedereen die daar recht op heeft een vergoeding gekregen. Uiteraard is er een groep mensen die wél bezwaar heeft gemaakt. We doen ons best om die bezwaren zo snel mogelijk af te handelen en zoeken naar mogelijkheden om het afhandelen van bezwaren te versnellen. Bezwaren kunnen echter niet automatisch worden behandeld. Iedere bezwaarmaker heeft recht op een zorgvuldige behandeling van zijn of haar bezwaar, en dat kost tijd. We verwachten dat de versoepelingen die eraan komen het aantal bezwaren dat nog binnen kan komen zal verminderen, en dat het hiermee makkelijker wordt om de ingediende bezwaren te behandelen.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.