19 maart 2019

0 reacties

Wat levert een jaar TCMG nu op?

Vandaag is het precies een jaar geleden dat het nieuwe schadeprotocol van kracht werd en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen startte. Een jaar in verhalen van Groningers, een interview met de Groninger Bodem Beweging en een jaar in cijfers natuurlijk. Een verhaal van opstarten en op stoom komen.

 

'Jullie moeten blijven leren'

In een interview kraakt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging kritische noten, ook al spreekt hij zijn vertrouwen uit in de werkwijze van de TCMG. Het wordt vooral tijd om het goede beleid nu ook in de praktijk te bewijzen. Zowel in aantallen als op de inhoud. Lees hier het hele interview.

Een jaar in verhalen

Door het jaar heen brachten RTV Noord en Dagblad van het Noorden meerdere interviews met de TCMG, maar veelal ook over de TCMG. In dit overzicht vind je een groot deel van die verhalen terug van Groningers en lees je welke impact het wachten op schadeafhandeling op hen heeft.

Een jaar in cijfers

De TCMG is met horten en stoten op gang gekomen. Waar we startten met enkele schadeopnames in april vorig jaar, ligt dat aantal nu op bijna 400 per week. In totaal zijn er nu een kleine 10.000 schades opgenomen. Het eerste besluit viel begin mei 2018. Inmiddels zijn er ruim 4.000 besluiten genomen en ruim 5.500 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 693 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie binnen. Bij 74 ervan waren veiligheidsmaatregelen nodig.

Het stuwmeer

Hoewel de schadeafhandeling versnelt, is dat nog niet echt merkbaar in het stuwmeer van niet-afgehandelde schademeldingen. Er komen namelijk ook steeds nieuwe schademeldingen binnen. We kregen op 19 maart 2018 13.472 schademeldingen over van CVW en sindsdien zijn er ruim 8.000 bijgekomen. Van dat totaal zijn nu nog altijd 16.250 niet-afgehandelde schademeldingen over. Lange tijd groeide het stuwmeer nog, maar sinds eind vorig jaar slinkt het gestaag.

Kosten en schadevergoeding

De organisatie van de TCMG kostte in 2018 uiteindelijk 39,8 miljoen euro. Er werd 8,2 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. De begroting voor 2019 is nog niet vastgesteld. Maar de kosten zullen stijgen. Het aantal externe deskundigen is sinds 2018 van 15 naar 120 gestegen. De organisatie is sindsdien verdubbeld naar 275 FTE. De uitkering van schadevergoeding groeit daarbij ook. Dit jaar is er bijna 7 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Het totaal is nu 15,1 miljoen euro.

Komend jaar

Met de huidige ontwikkeling van schadeopnames is de verwachting dat het overgrote deel van alle huidige schademeldingen eind 2019 een schadeopname heeft gehad. Momenteel wachten circa 7.700 schademelders daar nog op. Het is een direct gevolg van de forse toename van het aantal deskundigen. De positieven effecten van de maatregelen die we daartoe hebben genomen, worden hiermee steeds beter zichtbaar. Het aantal afgehandelde schademeldingen komt in 2019 zoals het nu lijkt tussen de 10.000 en 16.000 uit, waarmee het overgrote deel van de nu bekende schademeldingen is afgehandeld.

‘Werkvoorraad’

Eind 2019 zal er hoe dan ook een deel van de schademeldingen nog niet afgehandeld zijn. Wat nieuw binnenkomt heeft een doorlooptijd nodig voor de afhandeling. Maar ook aanvragen met bijzondere kenmerken zoals bij bedrijven, monumenten en adressen waar de Arbiter nog uitspraak moet doen, kunnen ook in 2019 nog niet allemaal afgehandeld worden.

Doorgaan

De TCMG blijft onverminderd doorgaan met het leren en verbeteren van de schadeafhandeling. Vanzelfsprekend om zoveel mogelijk Groningers, onafhankelijk, rechtvaardig en ruimhartig te helpen. En ook om daarbij een zo goed mogelijke startpositie te creëren voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen waar TCMG de voorloper van is.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.