12 juli 2019

0 reacties

Stuwmeerregeling: cijfers, vragen én antwoorden

Vorige week startte de Stuwmeerregeling. Sindsdien is er op 5.621 adressen een keuze gemaakt. Inmiddels zijn er 790 besluiten genomen, waarna er ruim 3 miljoen euro is uitgekeerd. Niet eerder werden in een week zoveel besluiten genomen. Er zijn ook schademelders die eerst nog vragen hebben. Hier lees je de meest gestelde vragen én antwoorden.

 

Wat is de stand van zaken?

Na verzending van ruim 16.000 brieven, kozen schademelders op ruim 5.165 adressen voor een vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro. Bij ruim 5.300 brieven was er ook de keuze voor een variabele vergoeding tot 11.000 euro op basis van facturen van een bouwbedrijf. Op 88 adressen werd daarvoor gekozen. Op 374 adressen werd door de eigenaren gekozen voor de reguliere procedure. Na een besluit over de vaste vergoeding, keert de TCMG de schadevergoeding zo snel mogelijk uit. Er is nu ruim 3 miljoen euro uitgekeerd van de bijna 4 miljoen euro die is toegekend. Het totaal aan schadevergoeding loopt daardoor op tot ruim 43 miljoen euro.

Klopt het dat jullie weer besluiten nemen volgens de reguliere procedure over dossiers waar ook de Stuwmeerregeling van toepassing is?

Dossiers waar nog geen keuze is gemaakt voor de Stuwmeerregeling, worden vanaf komende maandag weer verder voorbereid volgens de reguliere procedure. Ook worden er waar mogelijk weer besluiten genomen over die dossiers. De voortgang is immers belangrijk. Hierover is iedereen per brief geïnformeerd. Let op: voor de schademelders met meldingen van vóór 1 januari 2019 die nog een adviesrapport krijgen en voor de schademelders met adviesrapporten met een schade van minder dan 4.000 euro. Zij moeten soms snel een keuze maken. Zie daarvoor infoblad 2, infoblad 3 en infoblad 5.

Hoe kan ik een keuze voor de stuwmeerregeling doorgeven?

U kunt uw keuze doorgeven via deze website. In het hoofdmenu gaat u naar 'Mijn schadedossier'. U logt als particulier in met DigiD en als bedrijf met eHerkenning. Vervolgens klikt u op de knop 'bekijk'. Hier vindt u de brief over de Stuwmeerregeling. Klik op de blauwe knop 'reageren'. U komt dan in het keuzeformulier. Na het invullen, klikt u onderaan op 'ondertekenen en versturen'. Uw keuze is dan doorgegeven. Mocht dit fout zijn gegaan, bel ons gerust op 0800 4444111.

Kan ik wel weer een nieuwe schade melden?

Met een keuze voor de Stuwmeerregeling op één van uw bij ons openstaande schademeldingen worden alle schade en alle bij ons gemelde schademeldingen afgehandeld. Daarna kan er nog een nulmeting plaatsvinden. Als er na het besluit en na een eventuele nulmeting weer nieuwe schade ontstaat, schade verergert of wanneer u nieuwe schade ontdekt, dan kunt u die gewoon weer bij ons melden.

Hoe ziet de nulmeting eruit?

We houden een nulmeting om duidelijk te hebben welke schade onder de Stuwmeerregeling is vergoed. En om op een later moment bij een nieuwe schademelding duidelijkheid te hebben welke schade nieuw is, verergerd is of voor het eerst ontdekt is. Een schade-opnemer zal bij de nulmeting de zichtbare schades fotograferen met een tablet en hier korte beschrijvingen aan toevoegen. Hier wordt een rapport van gemaakt en digitaal opgeslagen. De nulmeting duurt circa 1,5 tot 2 uur. Voor de duidelijkheid: er vindt geen beoordeling van schadeoorzaak of schadeomvang plaats.

Wat als er nog geen nulmeting is geweest?

Met een keuze voor de Stuwmeerregeling stemt u in met medewerking aan de nulmeting binnen vier weken nadat wij u daarover benaderen. Het is aan de TCMG om een nulmeting te organiseren, wij bellen u daarom voor een afspraak. We verwachten over twee weken met de nulmetingen te beginnen. Op onze webpagina met veel gestelde vragen vindt u vragen en antwoorden over de nulmeting.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.