2 november 2018

4 reacties

Beeld tcmg-klachtenregeling: schiet nou eens op!

Net als veel andere bestuursorganen heeft ook de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een klachtenregeling in het leven geroepen. 'Schiet nou eens op', is de meest gehoorde klacht.

 

De meest gehoorde klachten over het eerste half jaar zijn: 1. Het schiet niet op. 2. Het is onduidelijk hoe lang ik moet wachten. 3. Ik krijg geen inzage in mijn dossier. In totaal zijn er 48 klachten binnengekomen.

Klacht maakt het scherp

En dat zijn natuurlijk niet de signalen waarop werd gehoopt, toen de TCMG op 19 maart 2018 begon. De taak om een rechtvaardige, ruimhartige, onafhankelijke en voortvarende schade-afhandeling uit te voeren waarbij de mens centraal staat, vraagt in de praktijk om lastige afwegingen. De vereiste zorgvuldigheid botst met de wens om zeer snel schades af te handelen. De meest gehoorde klacht maakt dat scherp zichtbaar.

Hoe de TCMG met u omgaat

In de klachtenregeling staat onder andere dat u uw klacht mondeling kunt toelichten op een hoorzitting. Ook is bepaald binnen welke termijn er een beslissing moet worden genomen op uw klacht. Een klacht richt zich daarbij op de manier waarop de TCMG met u omgaat. Uitkomst van de procedure kan bijvoorbeeld een besluit zijn om het beleid aan te passen. Bent u na afhandeling van de klacht bij de TCMG niet tevreden, dan kunt u de Nationale Ombudsman om een uitspraak vragen.

Hoorzitting in verslag

Voorzitter van de klachtencommissie is Bruno van Ravels, tevens voorzitter van de TCMG. Zowel Van Ravels als plaatsvervangend voorzitter Bas Kortmann verrichten de hoorzittingen, tenzij zijzelf onderwerp zijn van de klacht. De (plaatsvervangend) voorzitter kan ook andere  commissieleden of medewerkers vragen de hoorzitting namens hen te leiden. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Recht doen

“Liefst willen we natuurlijk alle klachten kunnen voorkomen. Maar wetende dat zoiets onmogelijk is, is het goed om dan door een degelijke procedure zo veel mogelijk te leren van klachten”, zegt commissievoorzitter Bruno van Ravels.

Rapportage nu wel verstuurd

Eén hoorzitting heeft inmiddels plaatsgevonden. Zo bleek in een procedure dat de rapportage die gemaakt wordt na een melding acuut onveilige situatie (AOS), nog niet verzonden werd. Hier komt nu verandering in.

Meer informatie

Heeft u een klacht? U kunt deze dan indienen via het klachtenformulier op onze website. U kunt uw klacht ook mondeling aan ons kenbaar maken. U kunt ons bellen op 0800 4444 111. Dit kan elke dag van 08.00 tot 20.00 uur.

U kunt ook contact opnemen met uw zaakbegeleider. Hij of zij kan u ook helpen met het verschil tussen bijvoorbeeld een klacht, een zienswijze en een bezwaar. Zo is een zienswijze bedoeld om een reactie te geven op de keuze voor de deskundige of de inhoud van een adviesrapport. U maakt bezwaar als u het niet eens bent met het besluit om schadevergoeding.

Reageren

JJ Aukes 16 februari 2021 - 20:34

Al ca. anderhalf jaar worden wij door TCMG-IMG onthouden van toegang tot onze rechten. Worden schades niet conform afgehandeld, klachten niet in behandeling genomen, AOS-meldingen niet serieus genomen, bezwaar niet afgehandeld. Contact opnemen gaat alleen nog via mijn advocaat, die op zijn beurt contact dient op te nemen met de advocaat van TCMG-IMG. Vervolgens blijft het stil, reactie zijn inhoudsloos of ontdaan van de ware feiten. Prachtig dan te lezen hoe geweldig deze organisatie werkt, terwijl de feiten het tegendeel beweren. Zelfs nu blijkt dat er een parlementaire enquête in voorbereiding blijft deze opmerkelijke organisatie weigeren om gewoon datgene te doen waarvoor ze van ons zuur verdiende belastinggeld worden betaald. Intriest hoe Nederlanders zich lenen om hun medeburgers systematisch kapot te maken. Ook mag men zich afvragen wat het bestuur doet, met name de voorzitter Bas Kortmann. Waarvan ik alleen maar kan zeggen dat het schuilen achter juridische kennis onvoldoende is om je te kwalificeren voor een taak als deze. Waarvan goed kunnen lezen en nadenken ruim voldoende om uit te kunnen zoeken wat zoal verkeerd gaat binnen deze organisatie. Ik overweeg binnenkort aangifte te doen.

JJ Aukes 16 februari 2021 - 20:41

"U kunt contact opnemen met uw zaakbegeleider" Fijn te mogen vernemen. Maar het juist weigeren om contact op te nemen blijkt voor deze organisaties de enige middel wanneer men niet accepteert te worden bedrogen door geprogrammeerde schadebeoordelingsmannetjes. Het is gewoon te walgelijk voor woorden, overheidsinstanties die opdracht hebben gekregen om geen enkel middel te schuwen om hardwerkende ondernemersgezinnen letterlijk kapot te maken.

Schade wordt niet uitbetaald 1 maart 2021 - 08:39

Geachte mevrouw Schnakenberg, beste zaakwaarneemster, Wat is de stand van zaken m.b.t. de uitbetaling van het schadebedrag (€ 5670,01)? Ik kan online niet meer bij mijn dossier en in uw email gaf u aan dat ik elk dossier een behandelingstermijn heeft van maximaal 15 maanden, dat is waardeloos. Erg vreemd, de vorige schade werd namelijk veel sneller uitbetaald en dankzij realtime payments kunt u het vastgestelde schadebedrag per direct overmaken naar mijn rekeningnummer. Graag actie en z.s.m. uitbetalen dat bedrag waar ik recht op heb conform het schaderapport. Ik overweg aangifte te doen tegen deze wanpraktijken.

Los 5 september 2021 - 12:51

Onafhankelijke experts ? Me reet, lees de instructies en schema's waar deze, door de img betaalde, " experts" zich aan dienen te houden. Afkeuring afkeuren is het devies in deze instructies waar sommige experts zich graag aan te buiten gaan

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.