26 oktober 2020

6 reacties

990 keer fysieke schade, 3.424 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 990 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.292 afgehandeld. Er kwamen 3.424 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 4.835 afgehandeld.

ipad tablet opname

Ruim 400 miljoen euro

Er is nu ruim 439,1 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade ging het om 396,1 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 43 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Hierbij moet opgemerkt dat nog niet alle schadevergoeding van afgelopen week hierin kon worden meegeteld.

Afhandeling teruggebracht naar half jaar

Na opnieuw een stijging van het aantal afgehandelde schademeldingen voor fysieke schade, is de verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding weer naar circa een half jaar (182 dagen) teruggebracht. Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding te realiseren.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 69 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 154 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.424 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 24.747 aanvragen. In totaal hebben ruim 22.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op 14.898 adressen.

Einde fase 1 nadert

Het IMG voert de Waardedalingsregeling gefaseerd in. Momenteel is circa 33 procent van de aanvragen voor woningen in Loppersum en Appingedam, waarvoor sinds 1 september de Waardedalingsregeling is geopend. Er zijn voor adressen in die plaatsen ruim 7.300 aanvragen ingediend. Die aanvragen hebben voorlopig voorrang op aanvragen voor woningen uit Groningen en Het Hogeland. Daar start de regeling vanaf 1 november. Vanaf 1 januari volgen dan eigenaren in de overige gemeenten in het waardedalingsgebied. 

Besluiten fysieke schade

Er werden afgelopen week 1.212 besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van fysieke schade, waarmee afgelopen week 1.292 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 95 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,3 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 41 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,8 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Reageren

M 27 oktober 2020 - 10:38

"Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 69 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen"Als je alleen de eenvoudige dossiers gaat afhandelen, dan stijgt de gemiddelde afhandelingstijd snel. Het is cherrypicking van dossiers en absoluut niet transparant met de doorlooptijd van een adviesrapport. Waarom hebben de buren inmiddels al een besluit ( slechts 4 schades). Wij wachten met 24 schades nog steeds op een adviesrapport. De melding van onze buren was twee maanden na onze melding. Een gemiddelde afhandeltijd zegt dus niet heel veel.

M 27 oktober 2020 - 10:39

"Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 69 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen"Als je alleen de eenvoudige dossiers gaat afhandelen, dan stijgt de gemiddelde afhandelingstijd snel. Het is cherrypicking van dossiers en absoluut niet transparant met de doorlooptijd van een adviesrapport. Waarom hebben de buren inmiddels al een besluit ( slechts 4 schades). Wij wachten met 24 schades nog steeds op een adviesrapport. De melding van onze buren was twee maanden na onze melding. Een gemiddelde afhandeltijd zegt dus niet heel veel.

Jenny, IMG 30 oktober 2020 - 16:00

Ik weet niet waarom u nog geen adviesrapport heeft ontvangen. Er staat in principe geen termijn waarbinnen de deskundige een rapport op moet leveren. Wel streven wij ernaar de hele procedure binnen een half jaar na de schademelding afgerond te hebben. Ik ga er dan ook vanuit dat ook u binnenkort het adviesrapport ontvangt. U kunt natuurlijk altijd navraag doen bij uw zaakbegeleider over de stand van zaken. 

R. 1 november 2020 - 12:20

Ik heb al vrij snel bericht met toegekende vergoeding. Er staat in het bericht echter niks over wanneer een en ander overgemaakt gaat worden... Benieuwd naar die termijn...

Jenny, IMG 21 november 2020 - 15:30

Als u met het bericht over toegekende vergoeding het adviesrapport bedoelt, dan kunt u hierop reageren met een positieve zienswijze of uw zaakbegeleider laten weten dat u het adviesrapport accepteert. Daarop volgt dan een besluit van het bestuur van het IMG. Veelal staat de schadevergoeding binnen twee weken na het besluit op uw rekening.

R. 1 november 2020 - 12:20

Ik heb al vrij snel bericht met toegekende vergoeding. Er staat in het bericht echter niks over wanneer een en ander overgemaakt gaat worden... Benieuwd naar die termijn...

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.