7 december 2020

5 reacties

925 keer fysieke schade, 3.026 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 925 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden er 1.372 afgehandeld. Er kwamen 3.026 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen. Er werden er 2.397 afgehandeld.

auto in groningen

 

Ruim 560 miljoen euro

Er is nu 567,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 442,9 miljoen euro. Bij waardedaling is nu ten minste 124,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal 23,2 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding bleef licht onder het half jaar (175 dagen). Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Het aantal schade-opnames (deze week 1.089) helpt daarbij. Het aantal adviesrapporten (669 deze week) bleef deze week wel achter.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 72 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 142 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Aandacht voor lange doorlooptijd

Er wordt door het IMG ook al langere tijd extra aandacht gegeven aan schademeldingen die een lange doorlooptijd kennen en dat helpt. In mei waren er ruim 800 openstaande schademeldingen van meer dan 2 jaar oud, nu zijn dat er 426 (-26 ten opzichte van vorige week). Daarnaast daalde het aantal openstaande schademeldingen dat tussen een en twee jaar oud is: het zijn er nu 1.845 (-8 ten opzichte van vorige week) op in totaal 30.800 (-447) openstaande schademeldingen.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 3.026 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 56.076 aanvragen. In totaal hebben ruim 52.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 35.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen 2.397 besluiten genomen (19.201 totaal). Er werden 471 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedroeg daarmee afgelopen week 20 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 1.288 besluiten 298 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 21,8 procent. In totaal wordt er bij 6,6 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Er kwamen afgelopen week 28 bezwaren (totaal nu 2.156) binnen op de besluiten voor fysieke schade. Het betreft 4,0 procent van alle 54.572 besluiten. Er kwamen 117 bezwaren (totaal nu 904) binnen op de besluiten vanuit de Waardedalingsregeling. Het betreft 4,7 procent van alle 19.201 besluiten.

Reageren

P 8 december 2020 - 11:06

Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 1.288 besluiten 298 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 21,8 procent. Volgende week afwijzingspercentage 30 procent? Ik krijg het idee dat de schades anders beoordeeld worden, ondanks dat IMG geen bemoeienis heeft. Ik geloof daar overigens weinig van.

S 8 december 2020 - 15:16

Dat is zeker het geval. Twee meldingen gedaan. En veel verschillende beoordelingen over soortgelijke schades. Op naar de rechtbank wat mij betreft!!!

M 9 december 2020 - 13:39

Ze moeten wel om straks de uitkomst van het onderzoek naar schade door diepere bodemdaling te kunnen onderbouwen. Heel appart dat het aantal afkeuringen week op week blijft stijgen. En als je dan ziet waarop ze afkeuren is helemaal een lacher. Dus maak bezwaar bij afkeur het liefst samen met een echte expert.

K 9 december 2020 - 13:48

Ik wacht al bijna drie maanden op een adviesrapport van NIVRE (AS20545581). Het is jammer dat er niet gecommuniceerd kan(mag) worden wanneer je een rapport mag verwachten, behalve dat IMG nu 15 maanden de tijd heeft om tot een besluit te mogen komen. Ik heb trouwens alle begrip hoor dat er vanwege corona een achterstand is. Ik vind het alleen vreemd dat mijn buurtgenoten met een latere melding inmiddels al een adviesrapport hebben en zelfs al een besluit. Meer transparantie zou wel prettig zijn :)

Appingedam 9902 9 december 2020 - 18:39

Beste mensen als het img niet reageert of jullie niet op de hoogte houdt van u aanvraag of afwijzing.... stuur u verhaal dan in een email naar sbeckerman@sp.nl 16 december is er weer een debat in de tweede kamer waar mevrouw beckerman opnieuw een motie indiend voor waardevermindering en andere vergoedingen voor ons gedupeerden.. Ik heb contact met deze vrouw en ze heeft me gevraagd om zoveel mogelijk mensen te laten weten dat ze hun verhaal naar haar toe moeten sturen... Want hoe meer mensen hun verhaal doen en naar haar toe zenden des te sterker we samen staan!!!!! Kom op Groningen! !

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.