19 september 2023

21 reacties

553 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 553 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 376 afgehandeld. Afgelopen week is circa 3 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 510 miljoen euro voor waardedaling en 87 miljoen euro voor immateriële schade).

Man schildert kozijnen van woning

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 424 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen wij 534 nieuwe meldingen, waarvan 151 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 483 schademeldingen afgehandeld, waarvan 171 vaste vergoeding. De werkvoorraad is toegenomen met 51 schademeldingen.

Aanhouden besluit

Vanwege de voorgenomen kabinetsmaatregelen om de schadeafhandeling te verbeteren, biedt het IMG aanvragers die in de besluitfase zitten de mogelijkheid om hun besluit aan te houden. Sinds het begin van deze tijdelijke maatregel zijn 8.969 dossiers aangehouden (maatwerk 5.277, VES 936 en bezwaar 2.756). Bij 1.569 dossiers staat de optie voor het aanhouden van besluit open. De doorlooptijd van deze dossiers wordt door het aanhouden van een besluit beïnvloed.

Lees verder:

Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 191 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 208.399 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 36.748 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 185.787 meldingen afgehandeld, waarvan 34.817 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.460 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben geen mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er geen afgehandeld. Tot nu toe hebben 72.518 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 72.318 besluiten genomen, waarvan 39.531 aanvragen zijn toegewezen. 99,7% Van de binnengekomen aanvragen is daarmee afgehandeld.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling kwamen 19 aanvragen binnen en zijn 27 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 117.297 aanvragen ontvangen en 117.171 afgehandeld. Bijna alle binnengekomen aanvragen zijn daarmee afgehandeld.

Rapportcijfers

Vanwege technische problemen met de verwerking van de waarderingscijfers is er deze week geen update.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 449 schade-opnames gedaan en zijn 502 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 238 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 18 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.418 (-11) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 165.921 besluiten genomen waarmee 185.787 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 18.057 besluiten betreffen een afwijzing (10,9 procent). Afgelopen week werden 76 aanvragen afgewezen, 17,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.586 bezwaren ontvangen en zijn er 5.626 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.447 bezwaren ontvangen en zijn er 6.276 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 7.125 bezwaren ontvangen en zijn er 3.605 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 9,9 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

 

Reageren

Rd 19 september 2023 - 20:08

Kom eens met nieuws wanneer in materieele schade bedragen verder worden aangevuld

Zeerijp 20 september 2023 - 07:13

Ik sluit me aan bij deze vraag. U bent al vanaf april bezig IMG? Hoe kan dit nou?

mirs 20 september 2023 - 09:36

Hier ben ik ook benieuwd naar. Wat is de verwachting?

JJ 21 september 2023 - 16:05

Hallo ,gaat alweer ontzettend traag ja, mijn vraag aan het img is ,ik heb in de jaren al 4 a 5 keer schade gemeld ,en heb nu alweer een lopende zaak, hoe komt het dan dat je met immateriële schade met 1500 euro word afgescheept, dis nog erger als sloop en nieuwbouw ben er al vanaf 2012 mee bezig ,het sloopt mij

J haan 20 september 2023 - 09:41

Word tijd dat we eens serieus worden genomen. Dit slaat nergens op en dat kun je de politiek nu ff niet aanrekenen., Valse beloftes , onrealistische tijdschema, geen of slechte communicatie . Waardeloos zootje

Vic 20 september 2023 - 11:14

Beste IMG, Wat ik mij afvraag is wat het doel van deze reactie mogelijkheid is. Heeft dit als doel om met het IMG te communiceren over het nieuwsbericht? Of is het doel om met mede belanghebbenden een conversatie te starten over het nieuwsbericht? Als het om de eerste situatie gaat, dan schiet het IMG wel tekort. Er wordt immers maar sporadisch gereageerd met (laten we eerlijk zijn) nietszeggende boodschappen. Mocht het de tweede situatie zijn: haal de optie dan maar weg, want iedere week zijn de reacties hetzelfde. Dan nog een opmerking over de communicatie: het zal het IMG sieren om toch met een algemene communicatie te komen. Waar zijn jullie op dit moment mee bezig voor wat betreft de verschillende maatregelen. Deze website is toch wel het centrale punt voor gedupeerden/belanghebbenden om informatie te halen. Maar ik haal de informatie waar ik naar op zoek ben juist van websites van andere overheidsinstanties. Dat is best opmerkelijk. Het gaat in de reacties veelal over de verruiming van de immateriële schadevergoeding, maar er zijn nog meer maatregelen. Zo zou het IMG bezig zijn met de ICT voor schademeldingen lager dan 60.000 euro waarbij het causale verband niet meer relevant is, waar volgens de website van de Rijksoverheid in september mee zou worden gestart. Kortom: neem de gedupeerden/belanghebbenden mee in jullie reis van het uitwerken van de maatregelen en waar jullie nu staan. We kennen het verleden allemaal, maar als we het over een ‘Nij begun’ hebben dan geldt dat ook voor jullie.

Remon, IMG 22 september 2023 - 12:35

Beste Vic, het doel van de reactie mogelijkheid op onze website is om specifieke vragen te kunnen beantwoorden en berichten toe te kunnen lichten. Op deze manier willen we open staan voor het gesprek met reageerders, veelal Groningers en Drenten. Ik kan me voorstellen dat er behoefte is aan meer duidelijkheid. Het gereed maken van de uitvoering van de maatregelen kost helaas tijd. We werken in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverandering aan de uitvoering van de maatregelen uit Nij Begun. Daarnaast moet, zoals u ook aangeeft, onze ICT voorbereid worden om nieuwe regelingen uit te kunnen voeren. Bij de verruiming van de immateriële schadevergoeding werken we met privacy gevoelige informatie. Wij moeten kunnen garanderen dat wij hier correct mee omgaan. Wij werken er hard aan om de uitvoering van de regelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Volgende week komen we met meer informatie over de immateriële schadevergoeding. Wanneer wij meer informatie kunnen geven over de afhandeling van fysieke schade, kunnen we op dit moment niet aangeven. We zijn hierbij nog in overleg met het ministerie. Als laatste wil ik u bedanken voor het duidelijke signaal. We nemen dit mee om onze communicatie te verbeteren.

Kees 22 september 2023 - 15:06

Hoi Remon, we snappen natuurlijk allemaal dat het gereed maken van de uitvoering van de maatregelen tijd kost. Het is natuurlijk vragen om reacties als je vanuit de IMG gaat communiceren dat er eind augustus meer bekend is en je hoort vervolgens niets. Bij de belastingdienst hebben ze keurig bij de afwikkeling toeslag affaire een tijdslijn van wat en wanneer gedupeerden een bericht kunnen verwachten. Als een tijdslijn niet gehaald wordt dan communiceren zij dat. Je voorkomt dan ook onnodige belletjes en minder frustraties van gedupeerden vanwege heldere communicatie.

aardbevingsschade-expert 20 september 2023 - 12:48

Een onderdeel van ‘Nij begun’ is ook de zogenaamde 'cultuuromslag' bij het IMG. Er staat ook bij dat dit niet in 1 dag is geregeld. Deze communicatie is het perfecte voorbeeld van de kloof tussen burger en overheid.

Vic 20 september 2023 - 14:54

Een cultuuromslag is inderdaad niet in één dag geregeld, je verandert namelijk iets zoals je het altijd hebt gedaan. Dat dat tijd kost is logisch, maar zolang je daar niet over communiceert zal je als instantie ook geen begrip krijgen. En dan krijg je iedere week weer van dit soort reacties op de wekelijkse cijfers.

Peter 20 september 2023 - 12:30

Sluit me volledig bij Vic aan.

Patricia 20 september 2023 - 21:01

Ik zie nog steeds dat er wordt vastgehouden aan de 5 mm/s. Een absurd gegeven. Schade wordt vanaf 2 mm/s verondersteld door mijnbouwactiviteiten te worden veroorzaakt en dan geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Maar wanneer een gedupeerde al een vaste vergoeding heeft aanvaard, vaak onder druk, dan geldt voor zijn of haar woning het wettelijk bewijsvermoeden niet meer. Dan moet er een trilling van 5 mm/s hebben plaatsgevonden. Dus nogmaals, voor eerdere schade met een trilling van bijvoorbeeld 2.2 mm/s werd een vergoeding toegekend, maar bij nieuwe schade en trillingen van bijvoorbeeld 4.5 mm/s (het dubbele dus!) zegt het IMG dat deze nieuwe schade niet door deze trilling kan zijn veroorzaakt. De wereld op z'n kop en nog veel ernstiger: het wettelijk bewijsvermoeden wordt deze gedupeerde door de neus geboord. En dus wordt de wet niet gerespecteerd. Ik heb al meermaals gevraagd hoe het IMG erbij komt dat er pas nieuwe schade door mijnbouwactiviteiten kan ontstaan bij 5 mm/s of meer. Telkenmale wordt er dan verwezen naar teksten waarin 'deskundigen' stellen dat dit zo is, maar nog niet een keer is informatie overgelegd waarin naar voren komen waarom dit zo is. Kunnen jullie hier nu eens op reageren?

Ik 21 september 2023 - 14:13

En we zijn weer een aantal weken verder en nog steeds is het schade rapport er niet! Wat is er aan de hand? Moet het eerst door allerlei handen? Ik word hier echt zo moedeloos van… dit loopt inmiddels vanaf november …

Remon, IMG 22 september 2023 - 13:08

Ik heb geen inzage in persoonlijke dossiers. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

aardbevingsschade-expert 22 september 2023 - 10:34

Hierbij een bericht van Ministerie van Economische Zaken: Ik begrijp goed dat de frustratie onder inwoners toeneemt zolang ze niks horen over wat er nu gebeurd. Het uitwerken van de verschillende voorstellen uit Nij Begun is helaas echter niet gemakkelijk en kost daardoor veel tijd. De verwachting is nu dat het IMG volgende week over de aanpak van immateriële schade kan communiceren en snel daarna begint met de uitvoering. Ook over de fysieke schadeafhandeling zou snel meer duidelijkheid kunnen komen. Ik ben het echter volledig met u eens dat er meer en beter gecommuniceerd zou kunnen worden over de planning, dus dat zal ik nogmaals aan mijn collega doorgeven.

Remon, IMG 22 september 2023 - 12:33

Het klopt dat we volgende week meer bekend kunnen maken over de verruiming van de maatregel voor immateriële schade. We verwachten iets later ook meer informatie over andere maatregelen uit Nij Begun te kunnen geven. Zodra we meer informatie kunnen geven, melden we dit op onze website.

Tonia 22 september 2023 - 12:44

Hoi remon gaat het dan om de verhoging of om de nieuwe aanvragen

Remon, IMG 22 september 2023 - 12:46

Hoi Tonia, het gaat dan in eerste instantie om de verruiming. Daarna volgt meer informatie over nieuwe aanvragen en de regeling voor minderjarigen. Zodra die informatie er is, melden we dit op onze website.

Romy 22 september 2023 - 14:46

Wat ontzettend fijn dat er eindelijk meer bekend gaat worden! En wordt de uitvoering hiervan dan ook spoedig en nog dit jaar gedaan? En hoe zit het met de minderjarige kinderen? Gaat dit automatisch mee met de verruiming? Wij hebben als ouders al beiden een bedrag ontvangen dus onze kinderen zouden hetzelfde dan moeten gaan ontvangen als wij en wij worden ook aangevuld met de verruiming. Jullie kunnen zien toch dat er minderjarige kinderen staan ingeschreven dus zou dit ook tegelijk kunnen toch?

Vincent 22 september 2023 - 17:23

Ik woon in een van de 12 gebieden met vastgestelde diepe bodemdaling. Dit is pas in 2021-2022 door onderzoek aan het licht gekomen en officieel geworden. Er kan schade geclaimd worden. Waarom echter niet standaard vergoeding voor waardedaling op deze postcodes? En bij SNN kan er alleen met een huis ouder dan 2016 de 10.000 subsidie worden verkregen, maar hoe kon men bij nieuwere huizen rekening houden met diepe bodemdaling als dit nog niet eens was vastgesteld als mogelijke oorzaak van schade? Bij IMG lijkt verder alles nog gebaseerd op trillingsschade, ook voor immateriële schade, en ook voor de 5 mm per seconde trilling als vereiste voor nieuwe schade na een vaste vergoeding. Verdere veranderingen wat betreft grondwaterstand door de diepe bodemdaling staan los van trillingen. Wat gaat IMG (en dezelfde vraag geldt voor SNN, ja ik weet dat jullie dat niet zijn) doen om de zaken voor trillingen en diepe bodemdaling gelijk te trekken? Tevens vraag ik me opnieuw af wanneer er concrete duidelijkheid komt over de gepauzeerde dossiers. Eerst werd gezegd rond de zomervakantie. Dat wordt nu een stuk vager gesteld. Maar hebben we het over dagen, weken, maanden? Als dit nog maanden duurt kan het te laat zijn om voor 1 februari 2024 bij SNN subsidie voor energiebesparende maatregelen van 4000 euro aan te vragen. IMG heeft dus niet de ruimte om hier nog maanden over te doen. Eerder weken om te starten met de ruim 8000 gepauzeerde dossiers waarvan afhandeling ook tijd kost, zodat mensen op tijd subsidie kunnen aanvragen.

Truus 23 september 2023 - 05:59

Waarom is de keuze om alsnog een aanvulling tot 5000 euro te krijgen bij al eerder toegewezen schade opnieuw opgeschort?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.