2 augustus 2022

13 reacties

2214 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2214 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 1854 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 6 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 1,474 miljard euro uitgekeerd aan schadevergoeding (963 miljoen euro voor fysieke schade, 482 miljoen euro voor waardedaling en 29 miljoen euro immateriële schade).

Koeien en de stad op de achtergrond

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 763 schademeldingen bij ons binnengekomen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), waarvan 310 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 1010 schademeldingen afgehandeld, waarvan 469 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 168.314 meldingen gedaan voor fysieke schade (20.461 vaste vergoeding) en zijn 148.508 meldingen afgehandeld (18.685 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 963 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (circa 121 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1560 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 669 afgehandeld. In totaal hebben wij 23.900 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 19.322 besluiten genomen, waarbij 12.251 keer schadevergoeding is toegekend.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 70 aanvragen binnen en zijn er 175 afgehandeld.

Zo’n 37.308 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,5 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 6,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dat een 8,3. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dat een 8,3. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2. Afgelopen week was dat een 5,1.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 426 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 252 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 214 schade-opnames gedaan en zijn 379 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 161 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 54 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1300 (+11) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 134.263 besluiten genomen waarmee 147.508 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 12.734 Besluiten betreffen een afwijzing (9,5 procent). Afgelopen week werden 69 aanvragen afgewezen, 9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.223 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 89.538 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 105.390 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.144 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 6939 bezwaren ontvangen en zijn er 4018 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 5966 (+7) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5892 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 1554 (+247) bezwaren ontvangen, waarvan 173 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 8 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.

 

Reageren

@IMG 2 augustus 2022 - 18:13

Ik ben wel benieuwd wanneer we de antwoorden op de vele vragen naar het beoordelingskader krijgen. U zou nog wat zaken uitzoeken. Als ik het goed begrijp is er inmiddels een Woo-verzoek naar het beoordelingskader gepubliceerd, dus neem ik maar aan dat de antwoorden er nu zijn. Kunt u aangeven wanneer u de vragen beantwoordt?

Jans Abee 2 augustus 2022 - 18:25

ja ja daar gaan we weer ALLES NAAR EER EN GEWETEN ophouden met deze wanvertoning ga jullie schamen en diep ook. HOE IS NIEUWE BEOORDELINGKADER er gekomen en wie heeft daar opdracht voor gegeven??????????????

Jans Abee 2 augustus 2022 - 18:36

medewerkers onderdruk zetten, bedwingen en dan de onschuld uithangen [hoe zijn jullie opgevoed] alle normen en waarden voor geldelijk gewin aan de kant geschoven, de eed afleggen en klaar????? schande. Voor mij is het heel duidelijk, wat/ hoe maak niet uit MAAR genoegdoening gaat er komen.

Jans Abee 2 augustus 2022 - 18:54

En als ze denken, de gasmaffia dat wij hier als inwoners van PROVINCIE GRONINGEN rechteloos zijn/worden gemaakt. Dan rest mij als MUNTENDAMMER alleen nog het ZELFBESLISSINGRECHT en daar neem ik en niemand anders de verantwoording voor. Maar ik heb nog vertrouwen in de rechtstaat. hoe moeilijk dit soms ook is

Jans Abee 2 augustus 2022 - 19:38

Het vernielen van andermans eigendommen is strafbaar volgens onze wetgeving, om daar willens en wetens mee door te gaan. ondanks dat daar evt lichamelijke slachtoffers cq DODEN kunnen gaan vallen zegt genoeg over het feit dat wij in de provincie Groningen RECHTELOOS zijn, MENSENRECHTEN worden hier geschonden. Maar het ZELFBESCHIKKINGSRECHT pakt niemand mij/ ons af

Jans Abee 2 augustus 2022 - 20:10

Alles naar eer geweten?? maar wij heeft dat nog????????

N 4 augustus 2022 - 16:14

We zijn nu een dik jaar verder en nog geen nadere uitleg mbt de totstandkoming van het beoordelingskader. Ipv vertrouwen te winnen bij de gedupeerden word er geen transparantie geboden. De vragen blijven maar liggen. Waar blijft het IMG? En heb het nu niet over dit kost veel tijd, die tijd heeft u méér dan gehad!!

Linda de Boer 4 augustus 2022 - 18:08

Ik sluit me helemaal bij N aan. Wanneer krijgen wij de antwoorden? Het volstaat nu niet meer om met het standaard antwoord te komen dat u het gaat uitzoeken.

G 9 augustus 2022 - 15:12

Als je rechtsboven naar 'Alles over IMG' gaat en dan klikt op 'Woo- en Wob-verzoeken' vind je een paar honderd pagina's met alle informatie over de totstandkoming van het beoordelingskader.

Linda de Boer 9 augustus 2022 - 18:45

Beste @G. Dank je wel voor je reactie. Ik ben op de hoogte van het Wob-verzoek hoor, het is namelijk mijn eigen Wob-verzoek. Maar ik heb in het afgelopen jaar al vaak een vraag gesteld aan het IMG en van Martin, Hans en/of Sjoerdsje de toezegging gekregen dat ze het gingen uitzoeken en dat ze er op terug zouden komen. In mijn beleving hoort het tot de normale omgangsvormen dat je die beloften nakomt. Alleen al daarom vind ik dat we er op moeten kunnen vertrouwen dat de antwoorden van het IMG zelf komen.

Bos 5 augustus 2022 - 23:29

Vast weer het zelfde liedje

Jans Abee 6 augustus 2022 - 15:34

Zou je mensen zonder eer en geweten ook persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen?????????????????

Jans Abee 6 augustus 2022 - 15:34

Zou je mensen zonder eer en geweten ook persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen?????????????????

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.