21 maart 2023

7 reacties

1.104 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1.104 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 1.791 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 2 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,63 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,06 miljard euro voor fysieke schade, 502 miljoen euro voor waardedaling en 72 miljoen euro voor immateriële schade).

aardbeving, elfzijl, aardbeving

Het totaal aantal schademeldingen is lager dan voorgaande weken. Wegens onderhoud was het aanvraagportaal enkele dagen niet bereikbaar.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 567 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 186 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 617 schademeldingen afgehandeld, waarvan 317 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week afgenomen met 50 schademeldingen.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,06 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 172 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 193.914 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 32.027 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 175.995 meldingen afgehandeld, waarvan 30.871 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.395 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 408 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 836 afgehandeld. Tot nu toe hebben 62.628 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 57.370 besluiten genomen, waarvan 32.432 aanvragen zijn toegewezen.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 129 aanvragen binnen en zijn 338 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 115.181 aanvragen ontvangen en 113.407 afgehandeld.

48.792 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,2 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 5,7. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 8,2. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat eveneens een 8,3. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,1 en afgelopen week was dat 4,1.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 418 schade-opnames gedaan en zijn 71 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 200 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 43 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.356     (-16) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 158.233 besluiten genomen waarmee 175.995 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.258 besluiten betreffen een afwijzing (10,9 procent). Afgelopen week werden 128 aanvragen afgewezen 23,7 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.001 bezwaren ontvangen en zijn er 5.088 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.261 bezwaren ontvangen en zijn er 6.070 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 6.018 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 1960 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren

Arie 22 maart 2023 - 08:26

Afwijzingspercentage immateriele schade is inmiddels opgelopen naar bijna 72% vorige week. Ik blijf dit echt een hele zorgelijke ontwikkeling vinden; het kruipt steeds verder naar de 100%. Ik vind dat hier geen sprake is van ruimhartige compensatie, ervan uitgaande dat mensen uiteraard wel fysieke schade hebben gehad voordat ze een aanvraag hebben ingediend voor immateriele schade.

Hans, IMG 31 maart 2023 - 10:24

Beste Arie, de regeling voor immateriële schade is bedoeld voor een beperkte groep Groningers. Nu de regeling volledig is opengesteld, worden er ook steeds vaker aanvragen gedaan door mensen buiten het kerngebied die minder last hebben gehad van (de gevolgen van) de aardbevingen en daardoor niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Hoewel we vooraf zo duidelijk mogelijk willen zijn over wat men kan verwachten, hebben deze mensen wel het recht om een aanvraag bij ons in te dienen. Dit heeft dus ook invloed op het percentage afwijzingen binnen de genomen besluiten. Overigens hebben we de maatschappelijke organisaties en de overheid naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen een vergaand pakket met voorstellen aangeboden waarmee de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kan worden. Daarin is onder meer voorgesteld om de immateriële schaderegelingen verder te verbreden. We hebben de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om snel tot politieke besluitvorming te komen, zodat we verbeteringen ten aanzien van de immateriële schaderegelingen zo snel mogelijk kunnen doorvoeren.

Arie 13 april 2023 - 12:42

@Hans, IMG: en hoe gaat dit dan in zijn werk als er een aanvraag tot immateriële schade is afgewezen, maar diegene in de "verbrede/nieuwe regeling" wel in aanmerking zou komen? Heeft diegene dan pech gehad of wordt het dan met terugwerkende kracht nogmaals bekeken?

Hans, IMG 19 april 2023 - 12:13

Beste Arie, we hebben vandaag een nieuwsbericht geplaatst over de verruiming van de regeling immateriële schade en de afgeleide regeling voor jongeren. In die verruiming zit ook een toekenning met terugwerkende kracht. Meer informatie over de verruiming vind je in dit nieuwsartikel: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-verruimt-regeling-voor-immateriele-schade

Peter 24 maart 2023 - 11:23

Blijkbaar is de keuzehulp geplaatst op de website geen goede indicatie of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Nog vervelender is dat als de spelregels (ongetwijfeld) veranderd gaan worden de eerdere afwijsbeschikkingen niet opnieuw in behandeling genomen kunnen worden. Je hebt immers al een beschikking/besluit ontvangen.

Hans, IMG 19 april 2023 - 12:10

Beste Peter, met de quickscan willen we mensen een beeld geven of een aanvraag doen zinvol lijkt. Ook laten we met de quickscan zien welke factoren een belangrijke rol spelen bij de beoordeling, zoals de locatie en veiligheid van uw woning. De quickscan geeft een indicatie. Mogelijk dat in uw aanvraag een paar gegevens net wat anders zijn, wat invloed heeft gehad op de beoordeling van uw aanvraag. Om u een goede uitleg te geven, hebben we de gegevens van uw aanvraag nodig. U kunt hiervoor ons Serviceloket bellen op 0800 4444 111. Zij kunnen u verder helpen of doorverwijzen naar een zaakbegeleider. Ook geeft u aan dat uw aanvraag niet opnieuw behandeld wordt als we de aanvragen voor immateriële schade anders gaan beoordelen. Naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen hebben we de maatschappelijke organisaties en de overheid een vergaand pakket met voorstellen aangeboden waarmee de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kan worden. We hebben daarin ook voorstellen gedaan over de immateriële schadevergoeding. Vandaag hebben we een nieuwsbericht geplaatst op onze website waarmee we een verruiming van de regeling aankondigen. Hierin wordt ook rekening gehouden met aanvragen waar al een besluit op is genomen. Dit nieuwsartikel vindt u hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-verruimt-regeling-voor-immateriele-schade

Peter 19 april 2023 - 12:21

Hoi Hans, Bedankt voor je reactie. Wij zijn overigens tevreden met de afhandeling.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.