Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van geestelijk leed of verdriet. Het is ook schade die niet direct in geld is uit te drukken. Het doel van de vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor het verdriet en leed. Dat maakt het recht op vergoeding van immateriële schade heel persoonlijk.

Schade boerderij

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de ernst van de situatie. Het gaat om vaste bedragen van 1.500 euro bij een persoonsaantasting, 3.000 euro bij ernstige persoonsaantasting en 5.000 euro bij bijzonder ernstige persoonsaantasting. De vergoeding is per persoon en komt naast eventuele andere schadevergoedingen voor bijvoorbeeld fysieke schade (scheuren in muren) en waardedaling. Wilt u meer weten over de achtergrond van deze regeling? Lees dan verder over op deze pagina. 

Verruiming van van de regeling

Op 19 april 2023 maakten we bekend dat we de regeling voor immaterële schade gaan verruimen. Dat doen we met terugwerkende kracht. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en antwoorden daarover. We kunnen echter op dit moment nog niet aangeven of deze verruiming ook voor uw specifieke situatie geldt. U krijgt vanzelf bericht van ons als deze verruiming ook voor u geldt.

Meer over de verruiming van de regeling voor immateriële schade