Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van geestelijk leed of verdriet. Het is ook schade die niet direct in geld is uit te drukken. Het doel van de vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor het verdriet en leed. Dat maakt het recht op vergoeding van immateriële schade heel persoonlijk.

Schade boerderij

Het doel van de vergoeding is het bieden van erkenning en genoegdoening voor leed en verdriet. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de ernst van de situatie. Het gaat voor volwassenen om vaste bedragen van 1.500 euro in het geval van een persoonsaantasting, 3.000 euro in het geval van ernstige persoonsaantasting en 5.000 euro in het geval van bijzonder ernstige persoonsaantasting. De vergoeding is per (volwassen) persoon en komt naast eventuele andere schadevergoedingen voor bijvoorbeeld fysieke schade (scheuren in muren) en waardedaling van woningen. Wilt u meer weten over de achtergrond van deze regeling? Lees u dan verder over op deze pagina.