Immateriële schade voor huurders

Huurt u een woning? Dan beoordelen we de aanvraag voor immateriele schade net iets anders dan wanneer u eigenaar bent. Hieronder leest u meer over het verschil in beoordeling, wat dat betekent voor uw aanvraag en wat u kunt doen als u documenten moet toevoegen.

Huis met Groningse vlag

In het kort

 • De beoordeling van immateriële schade is voor huurders anders dan voor woningeigenaren, zo telt de omvang van de schade voor de helft mee en telt de doorlooptijd niet mee. 

Wat is het verschil in de beoordeling? 

De aanvraag bestaat voor iedereen uit twee onderdelen. Het eerste deel zijn de feitelijke gegevens van uw situatie, de vier bouwstenen: 1. de locatie, 2. de veiligheid, 3. omvang schade en 4. doorlooptijd. Het tweede deel is de vragenlijst, die is ook voor iedereen gelijk. 

Het verschil in beoordeling zit 'm in de bouwstenen 3 en 4. Bouwsteen 3 telt voor de helft mee en bouwsteen 4 telt niet mee als u een woning huurt. De andere bouwstenen (locatie en veiligheid) tellen voor huurders en eigenaren even zwaar mee.  

Bouwsteen Telt mee voor eigenaren Telt mee voor huurders 
1 De locatie van uw woning Ja, voor 100% Ja, voor 100%

2 De veiligheid van uw woning
Was er bijvoorbeeld sprake van een acuut onveilige situatie? Of van versterking? Moest u (tijdelijk) verhuizen. Is er sprake van sloop/nieuwbouw voor uw huurwoning?

Ja, voor 100% Ja, voor 100%

3 Omvang schade
Is er schade vergoed of hersteld aan uw huurwoning? 

Ja, voor 100% Ja, voor 50%

4 Doorlooptijd.
Hoe lang duurde de afhandeling van die schade? 

Ja, voor 100% Nee

 

Om u te helpen bij de aanvraag hebben we de gegevens die bij ons bekend zijn alvast voor u ingevuld. Komt u er niet uit met de aanvraag? Dat is niet erg. U kunt dan bellen met ons Serviceloket op 0800 4444 111 (gratis). 

Hoe vult u de aanvraag goed in? 

 • Ga naar Mijn dossier en log met uw DigiD. 
 • Controleer bij deel 1 of de gegevens kloppen. Pas en/of vul deze aan als dat nodig is.
 • Voeg eventueel bewijsstukken toe. Dat gaat om documenten over schade of over een acuut onveilige situatie. Komt u daar niet uit? Bel dan met ons Serviceloket op 0800 4444 111. Documenten over versterking van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) hoeft u niet persé toe te voegen. Dat helpt wel, want mogelijk duurt de behandeling van uw aanvraag zonder deze documenten iets langer.  
 • Vul bij deel 2 de vragenlijst (de persoonlijke impactanalyse) in. Dat raden we altijd aan omdat deze een eventuele vergoeding alleen positief kan beïnvloeden.
 • Aan het einde controleert u of alle gegevens kloppen en kunt u de aanvraag indienen.

Let als huurder bij het invullen van uw aanvraag op onderstaande twee punten:

 1. Omvang Schade (bouwsteen 3) 
  De gegevens bij bouwsteen 3 (Omvang Schade) hebben we al voor u ingevuld. U hoeft alleen maar te controleren of de gegevens kloppen. U vult bij deze bouwsteen in dat u geen eigenaar bent. 
 2. Doorlooptijd (bouwsteen 4) 
  Bij bouwsteen 4, (Doorlooptijd) hoeft u niets in te vullen. 

Meer voor huurders