Immateriële schade voor huurders

Huurt u een woning? Dan beoordelen we de aanvraag voor immateriele schade net iets anders dan wanneer u eigenaar bent. Hieronder leest u meer over het verschil in beoordeling, wat dat betekent voor uw aanvraag en wat u kunt doen als u documenten moet toevoegen.

Huis met Groningse vlag

In het kort

 • De beoordeling van immateriële schade is voor huurders anders dan voor woningeigenaren, zo telt de omvang van de schade voor de helft mee en telt de doorlooptijd niet mee. 
 • Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding van immateriële schade? Doe de quickscan.

Aanvragen in Mijn dossier ›

Wat is het verschil in de beoordeling? 

De aanvraag bestaat voor iedereen uit twee onderdelen. Het eerste deel zijn de feitelijke gegevens van uw situatie, de vier bouwstenen: 1. de locatie, 2. de veiligheid, 3. omvang schade en 4. doorlooptijd. Het tweede deel is de vragenlijst, die is ook voor iedereen gelijk. 

Het verschil in beoordeling zit 'm in de bouwstenen 3 en 4. Bouwsteen 3 telt voor de helft mee en bouwsteen 4 telt niet mee als u een woning huurt. De andere bouwstenen (locatie en veiligheid) tellen voor huurders en eigenaren even zwaar mee.  

Bouwsteen Telt mee voor eigenaren Telt mee voor huurders 
1 De locatie van uw woning Ja, voor 100% Ja, voor 100%

2 De veiligheid van uw woning
Was er bijvoorbeeld sprake van een acuut onveilige situatie? Of van versterking? Moest u (tijdelijk) verhuizen. Is er sprake van sloop/nieuwbouw voor uw huurwoning?

Ja, voor 100% Ja, voor 100%

3 Omvang schade
Is er schade vergoed of hersteld aan uw huurwoning? 

Ja, voor 100% Ja, voor 50%

4 Doorlooptijd.
Hoe lang duurde de afhandeling van die schade? 

Ja, voor 100% Nee

 

Om u te helpen bij de aanvraag hebben we de gegevens die bij ons bekend zijn alvast voor u ingevuld. Komt u er niet uit met de aanvraag? Dat is niet erg. U kunt dan bellen met ons Serviceloket op 0800 4444 111 (gratis). 

Hoe vult u de aanvraag goed in? 

 • Ga naar Mijn dossier en log met uw DigiD. 
 • Controleer bij deel 1 of de gegevens kloppen. Pas en/of vul deze aan als dat nodig is.
 • Voeg eventueel bewijsstukken toe. Dat gaat om documenten over schade of over een acuut onveilige situatie. Komt u daar niet uit? Bel dan met ons Serviceloket op 0800 4444 111. Documenten over versterking van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) hoeft u niet persé toe te voegen. Dat helpt wel, want mogelijk duurt de behandeling van uw aanvraag zonder deze documenten iets langer.  
 • Vul bij deel 2 de vragenlijst (de persoonlijke impactanalyse) in. Dat raden we altijd aan omdat deze een eventuele vergoeding alleen positief kan beïnvloeden.
 • Aan het einde controleert u of alle gegevens kloppen en kunt u de aanvraag indienen.

Let als huurder bij het invullen van uw aanvraag op onderstaande twee punten:

 1. Omvang Schade (bouwsteen 3) 
  De gegevens bij bouwsteen 3 (Omvang Schade) hebben we al voor u ingevuld. U hoeft alleen maar te controleren of de gegevens kloppen. U vult bij deze bouwsteen in dat u geen eigenaar bent. 
 2. Doorlooptijd (bouwsteen 4) 
  Bij bouwsteen 4, (Doorlooptijd) hoeft u niets in te vullen. 

Meer voor huurders