Hoe werkt het?

U wilt een aanvraag indienen voor vergoeding van immateriële schade. Hoe verder? Hieronder ziet u hoe de aanvraag is opgebouwd en welke stappen u doorloopt.

Heeft u hulp nodig? Bel ons gerust op 0800 4444 111. Dat kan van maandag tot en met zaterdag, van 8.00 tot 17.30 uur.

Provincie Groningen

Aanvraag bestaat uit twee onderdelen

Deel 1: feitelijke gegevens over uw situatie

Het eerste deel bestaat uit feitelijke gegevens die gaan over uw persoonlijke situatie. Vooral dit eerste deel van de aanvraag bepaalt of u vergoeding krijgt. 

We kijken naar:

 • Locatie 
  De plek waar u woont of heeft gewoond
 • Veiligheid
  De veiligheid van uw woning
 • Omvang schade
  Hoeveel schadevergoeding voor schade aan uw woning door aardbevingen is uitgekeerd.
 • Doorlooptijd
  Hoe lang de procedure tot afhandeling van de schade heeft geduurd

Bij ieder onderdeel kijken we naar de ernst van de situatie. Hoe ernstiger de situatie, hoe groter de mogelijke invloed daarvan op uw dagelijks leven. En hoe zwaarder dat mee telt in de beoordeling. Zo stellen we vast of er sprake is van een zogenoemde persoonsaantasting. En zo ja in welke mate. 

Om de aanvraag voor u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij de gegevens die bij ons bekend zijn alvast voor u ingevuld. Klopt er iets niet? Pas dan de gegevens aan.

Deel 2: vragenlijst (de Persoonlijke Impact Analyse)

Het tweede deel is een vragenlijst waarin de hoogstpersoonlijke ervaring van de gevolgen van de aardbevingen centraal staat. Deze vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding in positieve zin bijstellen, maar telt veel minder zwaar mee in de beoordeling.

 

Welke stappen doorloop ik?

 1. Ga naar Mijn dossier en log met uw DigiD. 
 2. Controleer bij deel 1 of de gegevens kloppen. Pas en/of vul deze aan als dat nodig is.
 3. Voeg eventueel bewijsstukken toe. Dat is in bepaalde gevallen nodig als u gegevens heeft aangepast.
 4. Vul bij deel 2 de vragenlijst (de persoonlijke impactanalyse) in. Dat is niet verplicht, maar het kan de hoogte van een eventuele vergoeding wel positief beïnvloeden.
 5. Controleer of alle gegevens kloppen en dien daarna de aanvraag in.

Het duurt ongeveer 30 minuten om de aanvraag te doen.

Daarna hoort u wanneer u een besluit van ons kunt verwachten en gaan wij aan de slag met de beoordeling van uw aanvraag. Wij beoordelen alle gegevens en waar nodig vragen we om aanvullende informatie. Onze beslissing krijgt u te horen in een brief die wij u toesturen. Daarin leggen we ook uit hoe we tot een beslissing zijn gekomen.

Is de vergoeding eenmalig?

Mogelijk dat de gevolgen van de aardbevingen voor uw persoonlijke situatie in de toekomst groter worden. Zijn die gevolgen zo groot dat u opnieuw immateriële schade lijdt? Dan kunt u in de toekomst opnieuw een (aanvullende) vergoeding voor immateriële schade aanvragen. We kijken dan naar de immateriële schade die nog niet eerder is vergoed.

Vragen of hulp nodig?

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het doen van uw aanvraag, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. Dat kan van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.30. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.

Voor algemene vragen kunt u langskomen op een IMG-steunpunt in uw regio.