Hoe werkt het?

U wilt een aanvraag indienen voor vergoeding van immateriële schade. Hoe verder? Hieronder ziet u hoe de aanvraag is opgebouwd en welke stappen u doorloopt.

Heeft u hulp nodig? Bel ons gerust op 0800 4444 111. Dat kan van maandag tot en met zaterdag, van 8.00 tot 17.30 uur.

Provincie Groningen

Aanvraag bestaat uit twee onderdelen

De aanvraag zelf bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over feitelijke gegevens over de persoonlijke situatie. Die gegevens noemen we bouwstenen. Dat zijn:

 • Locatie
  De plek waar iemand woont (en heeft gewoond)
 • Veiligheid
  De veiligheidssituatie op deze adressen
 • Omvang schade
  De omvang van de mijnbouwschade aan de woning, waarvoor een vergoeding is toegekend
 • Doorlooptijd
  Hoe lang de procedure tot afhandeling van de schade heeft geduurd

We kijken naar deze gegevens omdat we weten dat ze vaak gepaard gaan met leed en verdriet. De gegevens zijn al zoveel mogelijk voor u ingevuld. U hoeft ze alleen te controleren. Mocht er iets niet kloppen, dan kunt u dit zelf aanpassen.

Het tweede onderdeel van de aanvraag is een vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse. Want we weten ook dat verdriet, leed en emoties door de aardbevingen per persoon verschillen. In de vragenlijst staat de persoonlijke ervaring van de gevolgen van de aardbevingen centraal.
Het invullen van de Persoonlijke Impact Analyse is niet verplicht. We kunnen met de feitelijke gegevens alleen (deel 1 van de aanvraag) een beslissing nemen.

Welke stappen doorloop ik?

Voor het doen van de aanvraag gaat u naar Mijn dossier. U volgt deze stappen:

 1. Log in met DigiD.
 2. Controleer en vul eventueel gegevens aan voor de vier bouwstenen (deel 1).
 3. Voeg eventueel bewijsstukken toe als u gegevens heeft aangepast en/of toegevoegd.
 4. Vul eventueel de Persoonlijke Impact Analyse in (deel 2, niet verplicht)
 5. Controleer nog één keer of alles klopt.
 6. Dien de aanvraag in.

De aanvraag kost u ongeveer 30 minuten.

Daarna hoort u wanneer u een besluit van ons kunt verwachten en gaan wij aan de slag met de beoordeling van uw aanvraag. Wij beoordelen alle gegevens en waar nodig vragen we om aanvullende informatie. Onze beslissing krijgt u te horen in een brief die wij u toesturen. Daarin leggen we ook uit hoe we tot een beslissing zijn gekomen.

Vragen of hulp nodig?

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het doen van uw aanvraag, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. Dat kan van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.30. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.

Voor algemene vragen kunt u langskomen op een IMG-steunpunt in uw regio.

Verder naar: Beoordeling aanvraag ›