Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen als u bijvoorbeeld vindt dat het gedrag van een medewerker of deskundige niet acceptabel is. Of als u vindt dat u onvoldoende wordt geïnformeerd over uw dossier. Het indienen van een klacht kan op verschillende manieren.

Wat is géén klacht?

  • Een verzoek om informatie over bijvoorbeeld de status van uw dossier. Vraag dit na bij het serviceloket of uw zaakbegeleider.
  • Een vraag over de wijze van beoordeling van een aanvraag, zoals: waarom keert u geen waardedalingsvergoeding uit op mijn postcode? Vraag dit na bij het serviceloket of uw zaakbegeleider.
  • Een vraag over de afwijzing van een verzoek om urgentie (prioriteit). Vraag dit na bij het serviceloket of uw zaakbegeleider.
  • Een bezwaar tegen een besluit.
  • Een zienswijze (reactie) op een adviesrapport. 
  • Een ingebrekestelling omdat we niet tijdig beslissen op uw aanvraag. Vraag dit na bij het serviceloket of uw zaakbegeleider.

Hoe indienen?

U kunt uw klacht indienen door onderstaand klachtenformulier in te vullen. U kunt uw klacht ook telefonisch indienen via ons Serviceloket (0800 4444 111). Stuurt u liever een brief? Dat kan naar:

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Afdeling Juridische Zaken, klachtencoördinator
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Wat gebeurt er vervolgens?

Na ontvangst van het ingevulde formulier, uw mondelinge melding of uw schriftelijke bericht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. In onze klachtenregeling leest u uitgebreide informatie over wat er gebeurt wanneer u een klacht indient.

verplichte velden zijn gemarkeerd met een *


Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.