Commissie Bijzondere Situaties

De Commissie Bijzondere Situaties is per 1 september 2021 een adviescommissie van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. 

Vangnet bijzondere situaties
huis bij avondlicht

De Commissie Bijzondere Situaties (CBS) adviseert sinds 2014 over hulp aan mensen in bijzondere situaties waar sprake is van meervoudige problematiek. Mede als gevolg van gaswinning en de versterkingsmaatregelen in het Groninger aardbevingsgebied of de gasopslag Norg. Op deze manier levert de CBS vanuit een onafhankelijke positie een bijdrage aan maatwerkoplossingen voor mensen die in medische, psychische en financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken.

Meer informatie

Meer informatie over de CBS en haar werkwijze is te vinden op: www.vangnetbijzonderesituaties.nl

Aanmelding bij de CBS kan via de burgemeester van uw gemeente of via de Onafhankelijk Raadsman.

De Commissie Bijzondere Situaties brengt advies uit aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG neemt vervolgens een besluit op dit advies.