Commissie Bijzondere Situaties

De Commissie Bijzondere Situaties is per 1 september 2021 een adviescommissie van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. 

Vangnet bijzondere situaties
huis bij avondlicht

CBS adviseert over hulp aan mensen in schrijnende situaties waar sprake is van meervoudige problematiek. Mede als gevolg van gaswinning en de versterkingsmaatregelen in het Groninger aardbevingsgebied.

De Commissie Bijzondere Situaties (CBS) adviseert sinds 2014 over hulp aan mensen in schrijnende situaties waar sprake is van meervoudige problematiek. Mede als gevolg van gaswinning en de versterkingsmaatregelen in het Groninger aardbevingsgebied. Op deze manier levert de CBS vanuit een onafhankelijke positie een bijdrage aan maatwerkoplossingen voor mensen die in medische, psychische, sociale en financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken.

Meer informatie over de CBS en haar werkwijze is te vinden op: www.vangnetbijzonderesituaties.nl