Mr. R. Ch. Verschuur

Lid van de Bezwaaradviescommissie

Geboren in Den Haag 14 april 1946

Opleiding

Rechtenstudie Universiteit van Amsterdam 
Promotie Universiteit Utrecht 25 januari 1995: Vrij verkeer van vonnissen. Erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van buitenlandse rechterlijke beslissingen op het gebied van het vermogens­recht

Loopbaan

Advocaat te Rotterdam 
Wetenschappelijk medewerker/universitair hoofddocent bij de rechtenfaculteiten Rijksuniversiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Limburg  en Universiteit Leiden 
Raadsheer/vice-president Gerechtshof Leeuwarden
Rechter(-plaatsvervanger) Rechtbank Rotterdam
Arbiter Raad van Arbitrage voor de Bouwnijverheid
Lid Geschillencommissies DSB-Bank in faillissement en Bijzondere Trekking Staatsloterij

Huidige nevenfunctie

Voorzitter Geschillencommissie voor Consumentenzaken, cluster Communicatie