Mr. H. van Leeuwen MA

Lid van de Bezwaaradviescommissie  IMG  

Geboren te ’s-Gravenhage, 23 november 1947

Opleiding

Praedinius gymnasium α te Groningen

Doctoraal Nederlands recht Rijksuniversiteit Groningen 

Master Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Radbouduniversiteit Nijmegen

Loopbaan

Wetenschappelijk medewerker Erasmus universiteit en Radbouduniversiteit

Ondervoorzitter Raad van Beroep te Arnhem

Raadsheer Centrale Raad van Beroep

Coördinerend vicepresident Centrale Raad van Beroep

Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem-Leeuwarden  

Lid en plaatsvervangend voorzitter Commissie Asscher-Vonk (een onafhankelijke bezwaaradviescommissie van het UWV)

Coördinerend specialistisch adviseur Centrale Raad van Beroep

Lid diverse bezwaar- en klachtencommissies

Huidige nevenfunctie

Penningmeester Stichting Philologisch studiefonds