Ing. J. van Dijk

Lid van de Bezwaaradviescommissie

Geboren in Hardenberg op 15 augustus 1946

Opleiding

HBO

Loopbaan

Directeur-eigenaar van Dijk Bouw BV (1968-2007)
Regionaal voorzitter Bouwend Nederland
Voorzitter bestuur stichting Arbouw
Voorzitter VNO/NCW Overijssel
Lid Overijssels Waterschap, namens gebouwd vastgoed
Bestuur/voorzitter technische school
Bestuurslid/voorzitter/commissaris stichting Woningborg
Voorzitter raad van commissarissen Bouw en Infrapark
Bestuurslid en arbiter Raad van Arbitrage

Huidige nevenfuncties

Plaatselijke belangenverenigingen, waaronder de kleine-kernenproblematiek in Overijssel (later: de ‘Commissie Krimp’)
Bestuur/voorzitter/raad van toezicht stichting Imminkhoeve, een vakantiepark voor mensen met een beperking