Mr. M.G.J. Parkins – de Vin

Lid van de Bezwaaradviescommissie

Geboren in Rotterdam op 9 oktober 1947

Opleiding

Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden  (civielrechtelijke richting)

Loopbaan

Advocaat te Den Haag, kantoor Pels Rijcken c.s.

Legal executive te London, Warmington & Hasties

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag

Staatsraad/ lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Huidige nevenfuncties

Adviseur van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland